Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-11-03

KABE Group AB: Kvartalsrapport januari - september 2020

Nettoomsättningen uppgick till 1 564 Mkr (1 911)
Resultat efter skatt uppgick till 49 Mkr (111)
Resultat per aktie var 5,44 kr (12,33)            
Rörelseresultatet uppgick till 57 Mkr (134)
Rörelsemarginalen uppgick till 3,6% (7,0)
Starkt kassaflöde från den löpande verksamheten om 222 Mkr (106)
Stark orderingång och ökad produktion av årsmodell 2021

Denna information är insiderinformation som KABE GROUP AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbrukförordning och information som KABE GROUP AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 nov 2020 kl 13.30 CET.

Författare KABE Group AB