Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-05-15

KABE: KRONFÖRSVAGNING BAKOM MINSKAD LÖNSAMHET 1 KV

STOCKHOLM (Direkt) Kabes rörelsemarginal, som minskade till 7,5 från 8,6
procent under det första kvartalet jämfört med samma period ett år tidigare
trots procentuellt tvåsiffrig omsättningsökning, försvagades av
valutakursförluster.

Det framgår av kvartalsrapporten.

"Det beror huvudsakligen på den kraftiga och snabba kursförsämringen av
svenska kronan. De kostnadshöjningar som koncernen har drabbats av på grund
av valutakurssituationen, har vi inte kunnat kompensera oss för, då i princip
hela årsproduktionen har varit såld till återförsäljare", skriver Kabe i
rapporten.

Framöver väntar eventuellt fortsatta kroneffekter:

"Vi ser med fortsatt tillförsikt på verksamhetsåret 2018, även om
fritidsfordonsbranschen kan komma att påverkas av flera omvärldsfaktorer.
Bland annat har den svaga svenska kronan redan påverkat konsumentpriset
främst på importerade färdigprodukter, men kan få en större påverkan om
nivåerna mot euron permanentas", heter det.

Även de nya miljöbilsreglerna, det "bonus malus"-system som införs 1 juli och
innebär höjd skatt under de tre första åren för produkter med för höga
koldioxidutsläpp och betydande bonus för de fordon som klarar dessa värden,
bedöms ha viss påverkan på marknaden för både nya och begagnade produkter.

Kabes marknadsandel i Sverige, Norge och Finland är 46 procent (43) för
husvagnar och 13 procent (14) för husbilar. I bokslutsrapporten nämndes
andelarna 40 procent (40) för husvagnar i Norden och 16 procent (17) för
husbilar.

---------------------------------------
Martin Lindgren +46 8 5191 7920

Nyhetsbyrån Direkt