Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-25

KABE: ÖKAD OMSÄTTNING OCH RESULTAT 4 KV, ÅTERGÅR TILL UTDELNING

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Husvagns- och husbilsföretaget Kabe hade en nettoomsättning uppgående till 568 miljoner kronor under fjärde kvartalet 2020 (447), vilket är en ökning med 27 procent jämfört med samma kvartal året innan.

"Det allt större intresset för hållbara semesterformer förblev stort och vi är glada över att kunna gå in i 2021 med en betydligt större orderstock än för ett år sedan", skriver bolaget.

Rörelseresultatet uppgick till 18 miljoner kronor (3) och rörelsemarginalen blev 3,2 procent (0,7).

"De smittskyddsåtgärder som införts till följd av covid-19-pandemin har fortsatt inneburit utmaningar relaterat till bemanning. Detta har påverkat produktiviteten negativt. Även övergången till Mercedes plattform för tillverkning av husbilar har inneburit utmaningar vilket resulterat i en försämrad produktivitet", skriver Kabe.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 23 miljoner kronor (9) och resultatet efter skatt blev 18 miljoner kronor (7).

Styrelsen kommer att föreslå en utdelning för räkenskapsåret 2020 med 3:00 kronor per aktie (0:00). Av försiktighetsskäl gjorde Kabe ingen utdelning avseende räkenskapsåret 2019.

I och med utdelningsförslaget för räkenskapsåret 2020 återgår Kabe Group till koncernens utdelningspolicy, skriver bolaget.
Författare Direkt-SE