Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-12

KABE: VIKANDE MARKNAD, CORONA PÅVERKADE FSG, VALUTA TYNGDE RES

STOCKHOLM (Direkt) Husvagns- och husbilsföretaget Kabe redovisar en
nettoomsättning om 509 miljoner kronor (652) för det första kvartalet 2020.

"Minskningen är hänförlig till den vikande svenska husbilsmarknaden och höjda
lagervolymer av husbilar hos återförsäljarna", skriver Kabe i sin
delårsrapport.

Även coronapandemin påverkade försäljningen under senare delen av det första
kvartalet.

"På exportmarknaderna fick inte ens återförsäljarna ha öppet, vilket medfört
en osäkerhet i distributionsledet", skriver Kabe.

Rörelseresultatet uppgick till 10 miljoner kronor (48) och rörelsemarginalen
till 2,0 procent (7,4%).

Rörelseresultatet har väsentligt påverkats negativt av valutakursförluster.
Valutakursdifferenserna för kvartalet uppgår till -14 miljoner kronor (-3).

"Perioden har belastats av ökade kostnader för att färdigställa ej kompletta
enheter och produkter i arbete. Även kostnader relaterat till uppstarten av
dotterbolaget Affinity RV Sp. Z.o.o för produktion av Vans har belastats
periodens resultat", skriver Kabe.

Resultatet efter skatt uppgick till 9 miljoner kronor (38) motsvarande 1:00
kronor per aktie (4:28).

---------------------------------------
Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News