Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2012-11-29

Kalender: 30 november - 7 december

Fredagen den 30 november
BÖRS
Delår
Cassandra Oil, Invisio, Medcap, Rusforest, Selena Oil & Gas,
Systemair (08.00)

Systemair: Telefonkonferens, kl 09.00
Readsoft: Kapitalmarknadsdag i Stockholm, kl 09.30-12.30
Rederi: Veckostatistik
Betting Promotion: Sista dag för handel på NGM före flytt til
First North
Orasolv: Sista dag för handel på First North före flytt till
Aktietorget

MAKRO
Storbritannien: Konsumentförtroende november (GfK)
Japan: Inköpschefsindex tillverkning november
Japan: KPI oktober
Japan: Arbetslöshet oktober
Japan: Privatkonsumtion oktober
Japan: Prelimnär industriproduktion oktober
Spanien: Bytesbalans september
Indien: BNP 2 kv (i brutna räkenskapsåret), kl 06.30
Tyskland: Detaljhandel oktober, kl 08.00
Danmark: BNP 3 kv, kl 09.00
Sverige: Swedbanks boindex, kl 09.00
Sverige: Arbetskostnadsindex september, kl 09.30
Sverige: Lönestatistik september, kl 09.30
EMU: Preliminär inflation november, kl 11.00
EMU: Arbetslöshet oktober, kl 11.00
Kanada: BNP 3 kv, kl 14.30
USA: Privatkonsumtion och inkomster oktober, kl 14.30
USA: Chicago inköpschefsindex november, kl 15.45

Lördagen den 1 december
MAKRO
Kina: Inköpschefsindex november (CFLP)

Måndagen den 3 december
BÖRS
Extra stämma
ACAP Invest

Fordon: Nybilsregisteringar av bilar i sep från Bil Sweden,
kl 09.00
Fordon: Nybilsregisteringar av bilar i sep från SCB, kl 09.30
Alliance Oil: Första anmälningsdag i emission av
preferensaktier
Betting Promotion: Börjar handlas på First North
Beklädnad: Veckoförsäljning Tyskland
Industrivärden: Substansvärde 30 nov
Kabe: Husvagnsregisteringar i Sverige i oktober
Nordnet: Aktiehandel i september
Svolder: Substansvärde

MAKRO
Kina: Inköpschefsindex november (HSBC)
Kina: Inköpschefsindex november (CFLP)
Indien: Inköpschefsindex november
Ryssland: Inköpschefsindex november
Sverige: Inköpschefsindex tillverkning november, kl 08.30
Spanien: Inköpschefsindex tillverkning november, kl 09.13
Italien: Inköpschefsindex tillverkning november, kl 09.43
Frankrike: Inköpschefsindex tillverkning november, kl 09.48
Tyskland: Inköpschefsindex tillverkning november, kl 09.53
EMU: Inköpschefsindex tillverkning november, kl 09.58
Storbritannien: Inköpschefsindex tillverkning nov, kl 10.28
Sverige: Veckostatistik från Arbetsförmedlingen, kl 10.45
USA: Inköpschefsindex tillverkning (Markit) november, kl 14.58
USA: Bygginvesteringar oktober, kl 16.00
USA: Inköpschefsindex (ISM) november, kl 16.00
Bank of England: Kvartalsdata för lånestödsprogrammet Funding
for Lending
EMU: Eurogruppen har möte i Bryssel

Tisdagen den 4 december
BÖRS
Delår
Elekta (07.30), Sectra (08.00)

Extra stämma
C-Rad, East Capital Explorer

Elekta: Telefonkonferens, webcast, kl 10.00
Skog: Prisstatistik (PIX index), kl 11.00
Consilium: Bolagspresentation, kl 12.00
Detaljhandel: Statistik över veckoförsäljningen i amerikanska
affärskedjor från ICSC, kl 13.45
Olja: Oljelagerstatistik från API avseende USA, kl 22.30

MAKRO
Australien: Penningpolitiskt besked
EMU: PPI oktober, kl 11.00 (ej bekräftat)
USA: Redbook detaljhandel veckostatistik, kl 14.55
Bank of Canada: Penningpolitiskt besked, kl 15.00
EU: Ekofinmöte i Bryssel

Onsdagen den 5 december
BÖRS
Extra stämma
Millicom

Sectra: Kapitalmarknadsdag i Linköping, kl 10.30-14.30
Olja: Officiell oljelagerstatistik från USA, kl 16.30
Öresund: Substansvärde 30 nov

MAKRO
Japan: Inköpschefsindex tjänster november
Kina: Inköpschefsindex tjänster november
Indien: Inköpschefsindex tjänster november
Ryssland: Inköpschefsindex tjänster november
Finland: BNP 3 kv, kl 08.00
Sverige: Inköpschefsindex tjänster november, kl 08.30
Spanien: Inköpschefsindex tjänster november, kl 09.13
Sverige: Tjänsteproduktionsindex oktober, kl 09.30
Sverige: Restaurangindex oktober, kl 09.30
Sverige: Partisympatiundersökningen november, kl 09.30
Italien: Inköpschefsindex tjänster november, kl 09.43
Frankrike: Inköpschefsindex tjänster november, kl 09.48
Tyskland: Inköpschefsindex tjänster november, kl 09.53
EMU: Inköpschefsindex tjänster november, kl 09.58
Sverige: Arbetsförmedlingens prognoser för 2013-2014, kl 10.00
Storbritannien: Inköpschefsindex tjänster november, kl 10.28
EMU: Detaljhandel oktober, kl 11.00 (ej bekräftat)
USA: ADP sysselsättningsrapport november, kl 14.15
USA: Produktivitet 3 kv (reviderad), kl 15.15
USA: Enhetsarbetskostnad 3 kv (reviderad), kl 15.15
USA: Industriorder oktober, kl 16.00
USA: Inköpschefsindex (ISM) tjänstesektorn november, kl 16.00

Torsdagen den 6 december
BÖRS
Delår
Oasmia

Norwegian: Trafiksiffror för november, kl 08.00
Trelleborg: Kapitalmarknadsdag i Stockholm, kl 13.30-18.30

MAKRO
EMU: BNP 3 kv (reviderat), kl 11.00 (ej bekräftat)
Tyskland: Industriorder oktober, kl 12.00
Riksbanken: Direktionssammanträde, kl 13.00
Bank of England: Penningpolitiskt besked, kl 13.00
USA: Challenger varselstatistik november, kl 13.30
ECB: Penningpolitiskt besked, kl 13.45
USA: Nya arbetssökande, kl 14.30
USA: Konsumentförtroende veckostatistik, kl 15.45

Fredagen den 7 december
BÖRS
Exkl utdelning
Millicom 3:00 USD

Luxonen: Substansvärde, kl 11.00
Rederi: Veckostatistik

MAKRO
Tyskland: Arbetskostnadsindex 3 kv, kl 08.00
EMU: Bytesbalans 3 kv, kl 11.00 (ej bekräftat)
Tyskland: Industriproduktion oktober, kl 12.00
Lettland: BNP 3 kv, kl 12.00
Riksgälden: Statens betalningar november, kl. 09.30
Sverige: Arbetskraftsbarometern 2012 (SCB), kl 09.30
Lettland: BNP 3 kv (reviderad), kl kl 12.00
USA: Sysselsättning november, kl 14.30
USA: Arbetslöshet november, kl 14.30
USA: Michigan konsumentförtroende december (preliminärt),
kl 15.55

Andreas Johansson, tel +46 31-350 64 83
andreas.johansson@six-group.se
SIX News

Författare direkt.