Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-05

Kallelse till telefonkonferens i samband med IRLABs delårsrapport januari - september 2021

IRLAB Therapeutics AB (publ) publicerar sin delårsrapport för perioden januari - september 2021 onsdagen den 10 november kl. 07.45. En telefonkonferens kommer att hållas kl.10.30 samma dag där VD Nicholas Waters och CFO Viktor Siewertz presenterar rapporten. Presentationen kommer att hållas på svenska och efter presentationen följer en frågestund.

De som vill delta i telefonkonferensen ringer in på

SE + 46 850 558 373
UK: + 44 333 300 9030

Det går att följa och lyssna på presentationen live via: https://tv.streamfabriken.com/irlab-q3-2021

Presentationsmaterialet kommer att vara på svenska och finnas tillgängligt i samband med telefonkonferensen på www.irlab.se där även den inspelade versionen av presentationen kommer att finnas att tillgå i efterhand.

För mer information


Åsa Hillsten, Head of IR & Corporate Communications
Telefon: +46 700 81 81 17
E-post: asa.hillsten@irlab.se

Om IRLAB


IRLAB är ett svenskt forsknings- och utvecklingsbolag som fokuserar på att utveckla nya läkemedel för behandling vid Parkinsons sjukdom. Bolagets längst framskridna läkemedelskandidater, mesdopetam (IRL790) och pirepemat (IRL752), vilka båda har genomgått Fas IIa-studier, är designade för att behandla några av de svåraste symtomen relaterade till Parkinsons sjukdom: ofrivilliga rörelser (PD-LIDs), psykos (PD-P) och symtom som är kopplade till kognitiv försämring såsom försämrad balans och ökad risk för fall (PD-Fall). Genom den egenutvecklade forskningsplattformen ISP (Integrative Screening Process) upptäcker och utvecklar IRLAB unika läkemedelskandidater för sjukdomar relaterade till det centrala nervsystemet (CNS) där stora växande medicinska behov föreligger. Förutom de kliniska kandidaterna har ISP-plattformen dessutom genererat flera CNS-program som nu är i preklinisk fas. Projektportföljen innefattar en kombination av det fullt-finansierade mesdopetamprojektet, i samarbete med globala partnern Ipsen, och innovativa in-house program från preklinik till Fas IIb.  IRLAB är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista. Mer information på www.irlab.se.

Bifogade filer


Kallelse till telefonkonferens i samband med IRLABs delårsrapport januari - september 2021

Författare MFN