Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-04

Kancera AB: Kancera rapporterar fördjupad analys av fas Ib-programmet med KAND567 som visar önskad påverkan på immunsyst...

Kancera AB (Nasdaq First North Growth Market: KAN) rapporterar
resultat från en fördjupad immunologisk analys av blodprov från ett
antal friska försökspersoner i det pågående fas Ib-programmet.
Analysen visar att KAND567 effektivt blockerar vissa specifika
immunceller som är kända för att kunna ge upphov till akuta och
kroniska inflammatoriska sjukdomar. Detta är första gången som denna
effekt kunnat visas på kliniskt relevanta biomarkörer och resultaten
ger ytterligare stöd för den potentiella hjärt-kärlskyddande effekten
av KAND567.

Vid en akut hjärtinfarkt är det bara runt 50 procent av skadan på
hjärtat som uppstår vid den första akuta syrebristen, resten uppstår
efter det att patienten behandlats med livräddande ballongvidgning av
kärlen. Orsaken är att den initiala hjärtskadan attraherar aktiverade
inflammatoriska celler när blodet återigen flödar i kärlet.
Resultatet blir en överdriven immunologisk reaktion som drabbar
hjärtat ytterligare. De skador som uppstår på grund av
immunaktiveringen ökar risken för komplikationer eller nya
hjärtinfarkter.

Den immunologiska reaktionen som sker vid hjärtinfarkt beror på en
kraftig aktivering av fractalkinesystemet som i sin tur kopplas till
högre risk för död inom tre år efter infarkten. Kanceras
läkemedelskandidat KAND567 blockerar fractalkinesystemet och
förväntas därmed skydda hjärtat. Det pågående fas Ib-programmet
undersöker tolerabilitet och dosering av intravenöst administrerad
KAND567 inför en planerad fas IIa-studie i patienter som drabbats av
akut hjärtinfarkt.

En fördjupad immunologisk analys av blodprov från ett antal friska
försökspersoner som ingår i fas Ib-programmet visar nu för första
gången att KAND567 har önskad påverkan på immunsystemet i människa.
Att KAND567 blockerar fractalkinesystemet i människa har visats i
tidigare studier, men data har hittills saknats som bevisar att
blockeringen leder till att de immunologiska processerna som skadar
hjärtat bromsas. Den nu genomförda analysen visar att de
försökspersoner som erhållit KAND567 får sänkta nivåer av en
etablerad och kliniskt relevant immunmarkör. Effekten på
immunmarkören bevisar att blockeringen av fractalkinesystemet leder
till en betydande minskning i aktivitet hos två typer av immunceller
som båda är kända för att kunna orsaka inflammatoriska sjukdomar;
monocyter/makrofager och NK-celler ("natural killer cells"). Full
effekt sågs redan vid den första mätpunkten som var två timmar efter
infusion.

Förutom att bevisa att KAND567 har den önskade effekten på
immunsystemet, innebär resultaten att KAND567 och KAND145 (som verkar
på samma sätt som KAND567) har potential att uppnå betydande
skyddande effekter i såväl kardiovaskulära sjukdomar som andra akuta
och kroniska sjukdomar, inklusive inflammatoriska nisch-sjukdomar och
cancer.

Kancera förbereder nu det sista steget i fas Ib-programmet i friska
försökspersoner som genomförs i syfte att studera säkerhet och
tolerabilitet vid intravenös infusion av KAND567, samt för att
generera information om optimal infusionshastighet för att snabbt nå
den aktiva blodkoncentrationen i den planerade fas IIa-studien i
hjärtpatienter.

- De nya resultaten ger övertygande stöd för att KAND567 och KAND145
har potential att hjälpa patienter med svåra inflammatoriska
tillstånd. Vi vet sedan tidigare att den beräknade effektiva dosen av
KAND567 når hjärtat inom fem minuter efter infusion. Sammantaget har
förutsättningarna för en lyckad fas IIa-studie i hjärtpatienter
ytterligare stärkts och därmed även förutsättningarna för att vår
läkemedelskandidat kan bli en unik och effektiv behandling som räddar
liv, säger Thomas Olin, vd för Kancera.

Om Kancera
Kancera utvecklar läkemedel som motverkar skador vid akut och kronisk
inflammation. Fractalkine-blockeraren KAND567 utvecklas i första hand
för att effektivt och selektivt minska inflammationen i hjärta och
kärl efter en hjärtinfarkt och förväntas under första halvåret 2020
ansöka om tillstånd för en klinisk fas II-studie. Eftersom
vetenskapliga studier har påvisat förhöjda nivåer av fractalkine inte
bara i samband med hjärtinfarkt, utan även vid inflammationssjukdomar
och vissa former av cancer finns flera möjliga utvecklingsmöjligheter
för fractalkine-blockerarna KAND567 och KAND145. Kancera utvecklar
även prekliniska läkemedelsprojekt mot cancer som syftar till att
stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och förhindra cancercellens
förmåga att repareras. Kancera bedriver sin verksamhet på Karolinska
Institutet Science Park i Stockholm. Aktien handlas på Nasdaq First
North Growth Market. FNCA Sweden AB (tel. 08-528 00 399,
info@fnca.se) är bolagets Certified Adviser. MD PhD Charlotte
Edenius, MD PhD Anders Gabrielsen, Professor Carl-Henrik Heldin samt
Professor Håkan Mellstedt är alla vetenskapliga rådgivare samt
styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta,
Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01
Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Denna information är sådan information som Kancera AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för
offentliggörande den 4 december 2019 kl.08.15 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/kancera-ab/r/kancera-rapporterar-fordjupad-an...
https://mb.cision.com/Main/1190/2981232/1154866.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.