Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-22

KANCERA: COVID-19 EJ SIGNIFIKANT PÅVERKAT RÖRELSEN 1 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Forskningsbolaget Kancera redovisar ett
rörelseresultat på -11,1 miljoner kronor (-7,9) för det första kvartalet
2020.

Kostnader för forsknings- och utvecklingskostnader låg på 9,7 miljoner kronor
(10,2). Nettoomsättning var 0,04 miljoner kronor (3,1).

Nettoresultatet uppgick till -11,7 miljoner kronor (-8,0) motsvarande -0:06
kronor per aktie (-0:04).

Covid-19 har ej signifikant påverkat bolagets operationella verksamhet under
första kvartalet, skriver Kancera i kvartalsrapporten. Start av nya studier
görs dock till begränsad omfattning för närvarande.

Bolagets finansiella situation stärktes genom en slutförd nyemission i början
av april. Medlen från emissionen och inlösen av TO4 bedöms tillsammans vara
tillräckligt för att finansiera de två planerade fas 2-studierna av
läkemedelskandidaten Kand567.

Kancera meddelade nyligen att det lämnat in en ansökan till Läkemedelsverket
om tillstånd att genomföra en klinisk fas 2-studie av läkemedelskandidaten
Kand567 i covid-19-patienter.

---------------------------------------
Börsredaktionen +46 8 51917900 https://twitter.com/Borsredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News