Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-20

KappAhl: KappAhl halvårsrapport 18/19: Bra försäljningstillväxt och resultat i nivå med föregående år

"Kvartalets försäljning har präglats av ett mer välbalanserat
erbjudande där både julförsäljningen och den efterföljande rean hade
en bra sammansättning... Även fullprisförsäljningen i säsongsstarten
var tillfredsställande, mycket tack vare välfyllda butiker och ett
bredare utbud…"

Läs hela vd-ordet i bifogad rapport.

· Försäljningen ökade under kvartalet med 6,3 procent. Första
halvåret ökade försäljningen med 4,3 procent.

· Bruttomarginalen för kvartalet uppgick till 57,5 (58,8) procent.
För första halvåret var den 60,4 (61,8) procent.

· Rörelseresultatet minskade till 2 (5) MSEK för kvartalet. Under
första halvåret uppgick det till 55 (95) MSEK.

· Ett program med syfte att förstärka resultatet med mer än 100 MSEK
har initierats.

· Elisabeth Peregi, ny vd och koncernchef för KappAhl, tillträder
sin tjänst den 7 april 2019.

Andra Halvåret
kvartalet (sep -
(dec-feb) feb)
2018/2019 2017/ Förändring 2018/2019 2017/ Förändring
2018
2018

Nettoomsättning, 1 185 1 115 70 2 379 2 280 99
MSEK

Bruttomarginal, 57,5 58,8 -1,3 60,4 61,8 -1,4
%
Rörelseresultat, 2 5 -3 55 95 -40
MSEK

Rörelsemarginal, 0,2 0,4 -0,2 2,3 4,2 -1,9
%
Resultat efter -1 5 -6 40 81 -41
skatt,
MSEK
Resultat per -0,02 0,07 -0,09 0,51 1,05 -0,54
aktie,
SEK
Kassaflöde från -73 -87 14 -19 51 -70
den
löpande
verksamheten,
MSEK

Denna information är sådan information som KappAhl AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom finansdirektör
och tf vd/koncernchef Peter Anderssons försorg, för offentliggörande
den 20 mars 2019 kl. 07.30 CET.

För mer information:
Peter Andersson, finansdirektör och tf vd/koncernchef. Tel. 0703-31 55
70.

Charlotte Högberg, kommunikationschef. Tel. 0704-71 56 31. E-post
charlotte.hogberg@kappahl.com.

KappAhl grundades 1953 i Göteborg och är en av Nordens ledande
modekedjor med 380 KappAhl- och Newbie-butiker i Sverige, Norge,
Finland, Polen och Storbritannien samt Shop Online. Vår affärsidé är
att erbjuda prisvärt mode i egen design till de många människorna.
Idag är 57 procent av bolagets produkter hållbarhetsmärkta. 2017/2018
var omsättningen 4,8 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 000
i tio länder. KappAhl är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information
finns på www.kappahl.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/kappahl/r/kappahl-halvarsrapport-18-19--bra-f...
https://mb.cision.com/Main/732/2766780/1009978.pdf

Författare Cision