Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-21

KappAhl: Mellby Gårds förslag inför extra bolagsstämma den 7 november 2019

Mellby Gård AB ("Mellby Gård"), som innehar över 90 procent av totalt
antal aktier och röster i KappAhl AB (publ) ("KappAhl"), föreslår
inför KappAhls extra bolagsstämma den 7 november 2019 att nuvarande
styrelseledamöterna Thomas Gustafsson, Göran Bille och Cecilia Kocken
omväljs, att Sven Knutsson väljs som ny styrelseledamot samt att
Thomas Gustafsson väljs som ny styrelseordförande.

KappAhl har på begäran av Mellby Gård sammankallat en extra
bolagsstämma den 7 november 2019 kl. 10:00 för bland annat val av ny
styrelse. Mellby Gård, som innehar över 90 procent av totalt antal
aktier och röster i KappAhl, föreslår att styrelsen ska bestå av fyra
ordinarie styrelseledamöter, att Sven Knutsson väljs som ny
styrelseledamot, att nuvarande styrelseledamöterna Thomas Gustafsson,
Göran Bille och Cecilia Kocken omväljs samt att Thomas Gustafsson
väljs som ny styrelseordförande. Anders Bülow, Pia Rudengren, Susanne
Holmberg och Kicki Olivensjö avgår som styrelseledamöter och
styrelsen kommer därmed, för det fall bolagsstämman beslutar i
enlighet med förslaget, att bestå av Thomas Gustafsson
(styrelseordförande), Sven Knutsson, Göran Bille och Cecilia Kocken
för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Vid årsstämman 2018 fastställdes arvode för vardera stämmovald
styrelseledamot om 200 000 kronor samt 400 000 kronor för
styrelseordföranden. Mellby Gård föreslår att styrelsearvodet för
vardera stämmovald styrelseledamot samt arvodet för
styrelseordföranden ska förbli oförändrat för tiden intill slutet av
nästa årsstämma samt att det ska fördelas pro rata mellan avgående
och tillträdande ledamöter i förhållande till uppdragets tid.

Mellby Gård föreslår även att årsstämmans beslut om valberedningen
upphävs. Valberedningsarbetet kommer framöver att utföras av KappAhls
majoritetsägare, Mellby Gård.

Mot bakgrund av den nya ägarstrukturen i KappAhl har valberedningen
inte varit involverad i beredningen av ovanstående förslag.

Information om den föreslagna nya styrelseledamoten
Sven Knutsson, född 1969, har en civilekonomexamen från Lunds
universitet och är bland annat styrelseordförande i Klarahill AB,
styrelseledamot i Chevalier AB, Söderberg & Haak Maskin AB och OJ
Holding AB (Oscar Jacobson) och verkställande direktör för Mellby
Gård Innovation och Tillväxt AB, en division inom Mellby Gård. Sven
Knutsson har sedan tidigare erfarenhet från olika branscher, bland
annat från Thule, Cardo och Alfa Laval samt som CFO för Boxon. Sven
Knutsson anses oberoende i förhållande till bolaget och
bolagsledningen, men inte i förhållande till större aktieägare i
KappAhl. Sven Knutsson äger inga aktier i KappAhl.

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 21 oktober 2019 kl. 09.30 CET.

För mer information:
Charlotte Högberg, kommunikationschef, tel 070-471 56 31, e-post
charlotte.hogberg@kappahl.com

KappAhl grundades 1953 i Göteborg och är en av Nordens ledande
modekedjor med 380 KappAhl- och Newbie-butiker i Sverige, Norge,
Finland, Polen och Storbritannien samt Shop Online. Vår affärsidé är
att erbjuda prisvärt mode i egen design till de många människorna.
Idag är 58 procent av bolagets produkter hållbarhetsmärkta. 2018/2019
var omsättningen 4,9 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 000
i tio länder. KappAhl är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information
finns på www.kappahl.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/kappahl/r/mellby-gards-forslag-infor-extra-bo...
https://mb.cision.com/Main/732/2936901/1126560.pdf

Författare Cision News