Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-15

Karessa Pharma Holding AB: Preklinisk studie med Midazolam, Karessa, genomförd

En preklinisk farmakokinetisk studie med Midazolam, Karessa, är nu
genomförd. Den visar på ett gott upptag i blodbanan från buckalt
administrerat midazolam med den patenterade filmteknologin. En första
analys visar på en liknande upptagsprofil som Buccolam, midazolam,
Takeda. Upptaget var dock lägre för Midazolam, Karessa.

Vidare analyser kommer att utföras och arbetet fortskrider in i nästa
fas med ytterligare utveckling och förbättring av Midazolam, Karessa.

Denna information är sådan information som Karessa Pharma Holding AB
är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 15 november 2019 kl. 11.30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Nilsson, VD, Karessa Pharma Holding AB (publ)
Tel: 08-768 22 33
E-post: mats.nilsson@karessa.se

Om Karessa Pharma Holding AB
Karessa är ett svenskt läkemedelsföretag med mål att utveckla
produkter baserade på en patenterad drug delivery plattform med
direkt absorption av aktiva substanser från munhålan till blodbanan.
För mer information, besök karessa.se. Certified Advisor: FNCA Sweden
AB, info@fnca.se, +46-8-528 00 399.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/karessa-pharma-holding-ab/r/preklinisk-studie...

Författare Cision News