Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-25

Karo Pharma: ÅRSSTÄMMA 2020 i KARO PHARMA AKTIEBOLAG

På dagens årsstämma i Karo Pharma fattades huvudsakligen följande
beslut.

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och
balansräkningen för koncernen och moderbolaget. Årsstämman beslutade
att till förfogande stående medel, innefattande årets resultat,
skulle balanseras i ny räkning.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ordinarie
ledamöter utan suppleanter genom omval av Bo Jesper Hansen, Erika
Henriksson, Vesa Koskinen, Håkan Åström och Flemming Ørnskov samt
nyval av Kristofer Tonström och Uta Kemmerich-Keil. Årsstämman
omvalde vidare Bo Jesper Hansen som styrelseordförande.

Arvode till styrelsen beslutades utgå med 2 400 000, varav ordföranden
ska erhålla 600 000 kronor, och envar av övriga ledamöter ska erhålla
300 000 kronor. De valda styrelseledamöterna som är verksamma vid EQT
- Erika Henriksson och Vesa Koskinen - har meddelat att de kommer
efterskänka sina respektive styrelsearvoden till hjälporganisationer
eller andra välgörande ändamål för att motverka effekterna av
coronapandemin.

Revisionsbolaget Ernst & Young AB omväljs som bolagets revisor för
tiden intill slutet av årsstämman 2021.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att anta
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga
styrelsen att, för tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller
flera tillfällen, besluta om överlåtelse av egna aktier. Syftet med
bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet, att
möjliggöra förvärv genom betalning med aktier, att tillföra bolaget
nytt kapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget
och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter. Överlåtelse
får ske av högst samtliga egna aktier som bolaget innehar vid
tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse.

Årsstämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, att
bemyndiga styrelsen att - vid ett eller flera tillfällen och längst
intill slutet av nästa årsstämma - besluta om emission av aktier.
Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska
inte överstiga 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid
tidpunkten för emissionsbeslutet. Emission ska kunna ske med eller
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan
bestämmelse om apport eller kvittning eller med andra villkor.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Jon Johnsson, CFO, 073-507 88 61, jon.johnsson@karopharma.com

OM KARO PHARMA

Karo Pharma erbjuder "Smart choices for everyday healthcare".

Vi äger och kommersialiserar tillförlitliga originalvarumärken inom
receptbelagda läkemedel och receptfria konsumentprodukter. Våra
produkter är tillgängliga i mer än 60 länder med kärnverksamhet i
Europa och Norden. Karo Pharma har sitt huvudkontor i Stockholm och
är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 25 maj 2020, klockan 17:00. Detta
pressmeddelande finns även tillgängligt på www.karopharma.com och
www.newsroom.cision.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/karo-pharma/r/arsstamma-2020-i-karo-pharma-ak...
https://mb.cision.com/Main/72/3119089/1253023.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.