Du är här

2018-07-30

Karo Pharma: ÅTERKÖP AV AKTIER I KARO PHARMA UNDER VECKA 30 2018

STOCKHOLM den 30 juli 2018

Karo Pharma AB (publ) (LEI-kod 213800G54Z51LOPGTA79) har under
perioden 23 juli 2018 - 27 juli 2018 återköpt sammanlagt 427 536 egna
aktier (ISIN-kod: SE00007464888). Återköpen har skett inom ramen för
det återköpsprogram om sammanlagt SEK 86,3 miljoner som Karo Pharma
offentliggjorde den 18 juni 2018. Återköpsprogrammet, som löper
mellan den 18 juni 2018 och den 31 augusti 2018, genomförs i enlighet
med marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 ("MAR") och EU-
kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Under perioden 23 juli 2018 - 27 juli 2018 har aktier i Karo Pharma
återköpts enligt nedan.

+-----+-----------------+--------------------+-----------------+
|Datum|Aggregerad daglig| Viktat |Totalt |
| |volym (antal |genomsnitts-pris per|transaktionsvärde|
| |aktier) |dag (SEK) |per dag (SEK) |
+-----+-----------------+--------------------+-----------------+
|23 |71 171 |33,345000 |2 373 197 |
|juli | | | |
|2018 | | | |
+-----+-----------------+--------------------+-----------------+
|24 |84 680 |33,693700 |2 853 183 |
|juli | | | |
|2018 | | | |
+-----+-----------------+--------------------+-----------------+
|25 |82 176 |33,720700 |2 771 032 |
|juli | | | |
|2018 | | | |
+-----+-----------------+--------------------+-----------------+
|26 |90 000 |34,346700 |3 091 203 |
|juli | | | |
|2018 | | | |
+-----+-----------------+--------------------+-----------------+
|27 |99 509 |34,873300 |3 470 207 |
|juli | | | |
|2018 | | | |
+-----+-----------------+--------------------+-----------------+

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Swedbank i
samarbete med Kepler Cheuvreux SA för Karo Pharmas räkning. Efter
ovanstående förvärv uppgår Karo Pharmas innehav av egna aktier per
den 27 juli 2018 till 2 464 990 aktier. Det totala antalet aktier i
Karo Pharma uppgår till 164 332 782 aktier.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt
artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen finns
tillgängligt på www.karopharma.se. Sedan den 18 juni 2018 och till
och med den 27 juli 2018 har sammanlagt 2 464 990 aktier i Karo
Pharma återköpts inom ramen för programmet. Sammanlagt får återköp
ske av högst 2 464 990 aktier. Återköpsprogrammet är därmed
fullbordat och avslutas.

För information om samtliga transaktioner i återköpsprogrammet, se
följande länk till Nasdaq Stockholms webbplats:
http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-
(http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/s...)
actions/stockholm/repurchases-of-own-shares
(http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/s...).

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Peter Blom, VD, 070-655 56 98 eller peter.blom@karopharma.se

OM KARO PHARMA

Karo Pharma är ett "Specialty Pharma" företag som utvecklar och
marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo
Pharma är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 30 juli 2018, klockan 11.30. Detta
pressmeddelande finns även tillgängligt på www.karopharma.se och
www.newsroom.cision.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/karo-pharma/r/aterkop-av-aktier-i-karo-pharma-...
http://mb.cision.com/Main/72/2583486/884748.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.