Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-11

Karo Pharma: Karo Intressenters förslag inför extra bolagsstämma den 14 februari 2019 i Karo Pharma

EQT VIII[1] genom Karo Intressenter AB ("Karo Intressenter") föreslår
inför Karo Pharma Aktiebolags ("Karo Pharma") extra bolagsstämma den
14 februari 2019 att omval sker av styrelseledamoten Håkan Åström och
att Bo Jesper Hansen, Erika Henriksson, Vesa Koskinen, Christoffer
Lorenzen och Åsa Riisberg väljs till nya styrelseledamöter med Bo
Jesper Hansen som styrelseordförande.

Karo Pharma har på begäran av Karo Intressenter sammankallat en extra
bolagsstämma den 14 februari 2019 kl. 15.00 för bland annat val av ny
styrelse. Karo Intressenter, som är Karo Pharmas huvudaktieägare och
innehar cirka 63 procent av totalt antal utestående aktier och röster
i bolaget, föreslår att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter
utan suppleanter, att omval sker av styrelseledamoten Håkan Åström,
samt att Bo Jesper Hansen, Erika Henriksson, Vesa Koskinen
Christoffer Lorenzen och Åsa Riisberg väljs till nya
styrelseledamöter med Bo Jesper Hansen som styrelseordförande. Bo
Jesper Hansen har indikerat att han, på grund av hans övriga uppdrag,
är beredd att vara tillförordnad styrelseordförande intill slutet av
nästa årsstämma, varefter han skulle vara tillgänglig för en position
som ordinarie styrelseledamot och vice styrelseordförande. Marianne
Hamilton, Thomas Hedner och Per-Anders Johansson avgår som ledamöter
och styrelsen kommer därmed, för det fall bolagsstämman beslutar i
enlighet med förslaget, att bestå av Bo Jesper Hansen, Erika
Henriksson, Vesa Koskinen, Christoffer Lorenzen, Åsa Riisberg och
Håkan Åström för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Vid årsstämman 2018 fastställdes arvode för vardera styrelseledamot om
200 000 kronor samt 500 000 kronor för styrelseordföranden. Karo
Intressenter föreslår att styrelsearvodet för vardera styrelseledamot
samt arvodet för styrelseordföranden förblir oförändrat intill slutet
av nästa årsstämma samt att det fördelas pro rata mellan avgående och
tillträdande ledamöter i förhållande till uppdragets tid. Förslaget
innebär att Håkan Åström, för perioden som styrelsens ordförande, ska
erhålla arvode motsvarande det som årsstämman 2018 beslutade om till
styrelsens ordförande (beräknat pro rata för perioden), samt att han,
för perioden från dagen för den extra bolagsstämman intill slutet av
nästa årsstämma, ska erhålla arvode motsvarande det arvode som
beslutats om till övriga ledamöter (beräknat pro rata för perioden).

Information om de till nyval föreslagna styrelseledamöterna

Bo Jesper Hansen, född 1958, har en doktorstitel i medicin från
Köpenhamns universitet och är bland annat styrelseordförande i
Laborie Inc. och vice styrelseordförande i Orphazyme A/S. Bo Jesper
Hansen var tidigare arbetande styrelseordförande i SOBI AB,
styrelseordförande i Topotarget A/S, Karolinska Development AB och
Ablynx NV, styrelseledamot i Hyperion Therapeutics Inc. och Gambro AB
samt VD för Swedish Orphan International AB. Bo Jesper Hansen är
oberoende i förhållande till Karo Pharma och dess bolagsledning samt
i förhållande till bolagets större aktieägare. Bo Jesper Hansen äger
inga aktier i Karo Pharma.

Erika Henriksson, född 1981, har studerat företagsekonomi vid
Handelshögskolan och är bland annat styrelseledamot i Eton och
Director på EQT Partners samt har tidigare varit styrelseledamot i
AcadeMedia och Scandic Hotels Group. Erika Henriksson är oberoende i
förhållande till Karo Pharma och dess bolagsledning, men är inte
oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Erika
Henriksson äger inga aktier i Karo Pharma.

Vesa Koskinen, född 1979, har en masterexamen i nationalekonomi från
Helsinki School of Economics och är bland annat Partner på EQT
Partners och styrelseledamot i Terveystalo Oyj, Touhula Oy och
kfzteile24 GmbH. Han har tidigare bland annat varit styrelseledamot i
Roeser Group GmbH och Swiss Smile AG. Vesa Koskinen är oberoende i
förhållande till Karo Pharma och dess bolagsledning, men är inte
oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Vesa
Koskinen äger inga aktier i Karo Pharma.

Christoffer Lorenzen, född 1975, har studerat marknadsföring vid
Copenhagen Business School och är bland annat vice VD och ledamot i
den verkställande styrelsen för Chr. Hansen Holding A/S,
styrelseledamot i Hamlet Protein och vice styrelseordförande i
European Food & Feed Cultures Association. Han har tidigare varit
Head of Corporate Strategy på H. Lundbeck A/S. Christoffer Lorenzen
är oberoende i förhållande till Karo Pharma och dess bolagsledning
samt i förhållande till bolagets större aktieägare. Christoffer
Lorenzen äger inga aktier i Karo Pharma.

Åsa Riisberg, född 1974, har en masterexamen i Financial Economics och
företagsekonomi från Handelshögskolan samt en magisterexamen i
International Business från Haute Etudes Comerciales (HEC) i Paris.
Hon är Partner på EQT Partners och ledamot av EQT:s Partners
Committee. Hon har tidigare varit styrelseledamot i, bland annat,
Terveystalo Oyj, HTL-STREFA S.A., Atos Medical AB samt Aleris AB. Åsa
Riisberg är oberoende i förhållande till Karo Pharma och dess
bolagsledning, men är inte oberoende i förhållande till bolagets
större aktieägare. Åsa Riisberg äger inga aktier i Karo Pharma.

[1] Fonden känd som EQT VIII, bestående av EQT VIII SCSp agerande
genom dess alternativa investeringsfondförvaltare (gestionnaire), EQT
Fund Management S.à r.l. EQT Fund Management S.à r.l. är ett privat
aktiebolag (société à responsabilité limitée), inkorporerat och
existerande enligt lagstiftningen i Luxemburg, med sitt säte på 26A,
Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, registrerat i handels- och
bolagsregistret i Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés,
Luxembourg) med organisationsnummer B 167.972, agerande i dess roll
som förvaltare (gérant) åt EQT VIII SCSp, ett luxemburgskt så kallat
"special limited partnership" (société en commandite spéciale) med
sitt säte på 26A, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, registrerat i
handels- och bolagsregistret i Luxemburg (Registre de Commerce et des
Sociétés, Luxemburg) med organisationsnummer B 217.293.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/karo-pharma/r/karo-intressenters-forslag-infor...
https://mb.cision.com/Main/72/2736788/988624.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.