Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-08

Karo Pharma: Karo Pharma förvärvar Pevaryl [® ]produktportfölj av Cilag GmbH International, ett dotterbolag inom Johnson...

Karo Pharma Aktiebolag ("Karo Pharma") har idag undertecknat och
slutfört förvärvet av de resterande europeiska rättigheterna till
Pevaryl[®] produkt-portfölj av Cilag GmbH International, ett av
Janssen Pharmaceuticals bolag inom Johnson & Johnson koncernen, för
58 miljoner EURO.

Med transaktionen konsolideras ägandet av produktfamiljen Pevaryl[®],
bestående av Pevaryl[®], Epi-Pevaryl[®], Gyno-Pevaryl[®] och
Pevisone[®] i Europa till Karo Pharma. Den förvärvade portföljen hade
en nettoomsättning på omkring 20 miljoner EURO under 2019.

Karo Pharma äger och kommersialiserar redan Pevaryl[®],
Gyno-Pevaryl[®] och Epi-Pevaryl[®] på vissa europeiska marknader som
ett resultat av en transaktion mellan Karo Pharmas dotterbolag, Trimb
Healthcare AB, och Johnson & Johnsons konsumentverksamhet i juni
2017. Denna verksamhet genererade en nettoomsättning på cirka 10
miljoner EUR under 2019 och den kombinerade Pevaryl[® ]portföljen
kommer därmed att nå en nettoomsättning på cirka 30 MEUR.

Konsolidering av Pevaryl[®] ger fördelar när det gäller att
upprätthålla och utveckla ett fokuserat och tydligt
varumärkeserbjudande på de europeiska marknaderna samt ger
skalfördelar ur ett produktions-, regulatoriskt, och kommersiellt
perspektiv. Genom förvärvet stärker Karo Pharma sin europeiska
räckvidd utanför Norden. I synnerhet ger förvärvet ökad närvaro i
Italien som under 2019 utgjorde ca hälften av den förvärvade
omsättningen på 20 miljoner EUR. Vidare passar de förvärvade
produkterna väl in i två av Karo Pharma's prioriterade kategorier,
intim- och fotvård, inom vilka vi uppnår ytterligare storlek och
bredd på vårt sortiment.

"Transaktionen ger oss full kontroll över Pevaryl[®] portföljen i
Europa och bidrar till att vi uppnår en kritisk massa på några
viktiga europeiska länder, exempelvis Italien. Produkterna är
tillgängliga på mer än 20 marknader i Europa och kännetecknas av
fördelar som vi tror kommer bidra till ökad framtida tillväxt för
oss", säger Christoffer Lorenzen, CEO Karo Pharma.

Förvärvet är en ren inkråmsaffär. Ingen personal eller
tillverkningsenheter ingår i avtalet och riskerna med
produktionsflytt (technology transfers) är begränsade. Johnson &
Johnson och Karo Pharma kommer att samarbeta för att säkerställa en
smidig överföring av produktportföljen, inklusive relevanta
godkännanden. Karo Pharma beräknar att produkterna har tagits över
och drivs av Karo Pharma vid utgången av första kvartalet 2021. Karo
Pharma förväntar att driftkostnaderna över tid kommer öka med ca 2-3
miljoner EURO per år som en direkt konsekvens av transaktionen.
Framförallt är detta relaterat till ytterligare uppbyggnad av
organisationen inom försäljning, marknadsföring, logistik och inom
det regulatoriska området.

Transaktionen finansieras genom att en ny lånefacilitet upptas från
SEB, Swedbank and DNB NOR. Sawaya Partners, LLC har agerat finansiell
rådgivare åt Karo Pharma.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Christoffer Lorenzen, CEO, +4673-501 76 20,
christoffer.lorenzen@karopharma.com

Carl Lindgren, VP Business Development, +4676-002 60 22,
carl.lindgren@karopharma.com

Om Karo Pharma

Karo Pharma erbjuder "Smart choices for everyday healthcare". Vi äger
och kommersialiserar tillförlitliga originalvarumärken inom
receptbelagda läkemedel och receptfria konsumentprodukter. Våra
produkter är tillgängliga i mer än 60 länder med kärnverksamhet i
Europa och Norden. Karo Pharma har sitt huvudkontor i Stockholm och
är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Denna information är sådan information som Karo Pharma AB är skyldig
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8:e maj 2020,
klockan 13.00

Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtblickande uttalanden som
bygger på osäkerhet, eftersom de är relaterade till händelser och
beror på omständigheter som kommer att uppstå i framtiden och som
genom sin natur kan påverka verksamhetens resultat och den ekonomiska
ställningen för Karo Pharma. Sådana framåtblickande uttalanden
återspeglar nuvarande förväntningar och bygger på den information som
för närvarande finns tillgänglig. Karo kan inte ge någon försäkran om
huruvida sådana framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara
korrekta. Det finns ett antal faktorer som kan medföra att det
verkliga resultatet och utvecklingen skiljer sig väsentligt från vad
som uttrycks eller underförstås i dessa framåtblickande uttalanden.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/karo-pharma/r/karo-pharma-forvarvar-pevaryl--...
https://mb.cision.com/Main/72/3107457/1244489.pdf

Författare Cision News