Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-23

Karo Pharma: Karo Pharma förvärvar produktportfölj av LEO Pharma

Karo Pharma förvärvar en produktportfölj med fokus på intimvård och
dermatologi, av det danska läkemedelsbolaget LEO Pharma, för 90 MEUR.

Omsättningen för den förvärvade portföljen uppskattas till 35 MEUR för
helåret 2019, varav de Europeiska marknaderna står för ca 2/3.

Portföljen består av fyra produkter för behandling av hemorrojder
(Sheriproct[®], Doloproct[®], Neriproct[®] och Ultraproct[®]) och sex
dermatologiprodukter (Ultrabas[®], Ultralip[®], Ultraphil[®],
Ultrasicc[®], Neribas[®] and Ultralan[®]). Produkterna för behandling
av hemorrojder utgör den största delen och står för ca 85% av den
förvärvade portföljens nettoförsäljning.

Alla produkterna har starka positioner på marknaden och kännetecknas
av stabil försäljning och lönsamhet. Portföljen passar dessutom
strategiskt väl med två av Karo Pharmas befintliga terapiområden,
intimvård och dermatologi, samt ger skalfördelar då det adderas till
den befintlig logistikkedjan.

"Förvärvet stärker Karo Pharmas position på den Europeiska marknaden
och adderar etablerade varumärken till två av våra befintliga
terapiområden, intimvård och dermatologi. Portföljen bidrar vidare
till vår strategi och mål om att bli ledande i norra Europa inom
vardagsmedicin och egenvårdsprodukter", säger Christoffer Lorenzen,
CEO Karo Pharma.

Från ett strategiskt perspektiv stärker förvärvet Karo Pharmas
Europeiska närvaro och supporterar vår nyligen etablerade egna
organisation i DACH-regionen. Vidare ger förvärvet skalfördelar inom
vår nordiska verksamhet, framförallt i Finland. I resterande länder
kommer försäljningen ske via både nuvarande och nya distributions-
och logistikpartners.

Förvärvet är en ren inkråmsaffär. Ingen personal eller
tillverkningsenheter ingår i avtalet. Driftskostnaderna för
organisationen förväntas öka med cirka 10 MSEK på årsbasis.
Framförallt är det relaterat till ytterligare uppbyggnad av
organisationen inom det regulatoriska området, logistik samt på den
kommersiella sidan.

Portföljen innehåller en specifik produkt, Neriproct[®], som
uteslutande marknadsförs på den japanska marknaden och står för ~15%
av portföljens beräknade omsättning för helåret 2019. Karo Pharma
kommer utvärdera möjligheten att avyttra Neriproct[®] då Japan faller
utanför Karo Pharmas geografiska fokusområde. Detta är i linje med en
generell princip om att utvärdera strategiska alternativ för
tillgångar som faller utanför Karo Pharmas kärnverksamhet.

Transaktionen är villkorad av att sedvanliga konkurrensgodkännanden
erhålls men förväntas slutföras i slutet av Q1, 2020.

Transaktionen kommer att finansieras genom en kombination av nya lån
som SEB och Swedbank har åtagit sig att finansiera samt av befintlig
kassa.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christoffer Lorenzen, CEO, 073-501 76 20,
christoffer.lorenzen@karopharma.com

Carl Lindgren, VP Business Development, 076-002 60 22,
carl.lindgren@karopharma.com

Om Karo Pharma

Karo Pharma är ett läkemedelsbolag specialiserat på försäljning och
marknadsföring av receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och
egenvårdsprodukter som säljs i apotek och detaljhandel. Karo Pharma
är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Denna information är sådan information som Karo Pharma AB är skyldig
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 december 2019,
klockan 12.00.

Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtblickande uttalanden som
bygger på osäkerhet, eftersom de är relaterade till händelser och
beror på omständigheter som kommer att uppstå i framtiden och som
genom sin natur kan påverka verksamhetens resultat och den ekonomiska
ställningen för Karo Pharma. Sådana framåtblickande uttalanden
återspeglar nuvarande förväntningar och bygger på den information som
för närvarande finns tillgänglig. Karo kan inte ge någon försäkran om
huruvida sådana framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara
korrekta. Det finns ett antal faktorer som kan medföra att det
verkliga resultatet och utvecklingen skiljer sig väsentligt från vad
som uttrycks eller underförstås i dessa framåtblickande uttalanden.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/karo-pharma/r/karo-pharma-forvarvar-produktpo...
https://mb.cision.com/Main/72/2997675/1166579.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.