Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-06-04

Karolinska Development AB (publ): Aktiemarknadsnämnden beviljar Sino Biopharmaceutical dispens från budplikt

STOCKHOLM, SVERIGE - 4 juni 2019. Karolinska Development AB (Nasdaq
Stockholm: KDEV) meddelar idag att Aktiemarknadsnämnden beviljar dispens
till Sino Biopharmaceutical från budplikt i samband med riktad emission
till konvertibelinnehavare.

Aktiemarknadsnämnden har meddelat dispens till Sino Biopharmaceutical
Limited (“Sino Biopharmaceutical”) från den budplikt som annars skulle
uppkomma i samband med att Sino Biopharmaceutical deltar i den av styrelsen
i Karolinska Development AB (publ) (“Karolinska Development”) beslutade
riktade emissionen till innehavarna av det konvertibellån som utfärdades
2015.

Styrelsen i Karolinska Development beslutade den 29 maj 2019, under
förutsättning av efterföljande godkännande vid årsstämman 28 juni 2019, om
en riktad nyemission av B-aktier till innehavarna av konvertibellånet med
möjlighet till betalning genom kvittning av konvertiblerna.

Genom deltagandet i den riktade nyemissionen kommer Sino Biopharmaceuticals
innehav uppgå till maximalt 49 procent av rösterna i Karolinska
Development, vilket innebär att dess totala innehav skulle komma att
överstiga 30 procent av rösterna i bolaget, och att budplikt skulle
uppkomma i enlighet med lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden
på aktiemarknaden.

Aktiemarknadsnämnden har nu meddelat dispens till Sino Biopharmaceutical
från den budplikt som annars skulle uppkomma om Sino Biopharmaceutical
förvärvar aktier i den riktade emissionen i enlighet med det som beskrivits
ovan. Dispensen är villkorad av att aktieägarna inför årsstämman informeras
om hur stor kapital- respektive ägarandel som Sino Biopharmaceutical högst
kan få genom att förvärva aktierna samt att emissionsbeslutet godkänns av
minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är
företrädda på stämman, varvid man vid rösträkningen ska bortse från aktier
som innehavs av Sino Biopharmaceutical.

Aktiemarknadsnämndens beslut (AMN 2019:24) kommer att finnas tillgängligt i
sin helhet på Aktiemarknadsnämndens hemsida (www.aktiemarknadsnamnden.se).
För mer information om den riktade nyemissionen och årsstämman, vänligen se
kallelsen till den årsstämman som finns tillgänglig på bolagets hemsida
(www.karolinskadevelopment.com).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, VD, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Ulf Richenberg, chefsjurist, Karolinska Development AB
Tel: +46 70 29 860 25, e-mail: ulf.richenberg@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB
Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt
investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera
medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag
som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som
kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning
till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass
från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och
forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag
kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med
stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering
tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom
sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med
erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av
professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av nio bolag inriktade på att
utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande
eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.  

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella
investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till
ett starkt globalt nätverk.

För mer information: www.karolinskadevelopment.com

.

Bilaga

* KD Press release exemption June (sve)

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.