Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-18

Karolinska Development AB (publ): Karolinska Development rekryterar John Öhd till en position som Chief Scientific Officer

STOCKHOLM, SVERIGE 18 maj 2020. Karolinska Development AB (Nasdaq
Stockholm: KDEV) meddelar idag att bolaget har rekryterat dr John Öhd till
rollen som Chief Scientific Officer. Han har en gedigen vetenskaplig
bakgrund och omfattande erfarenhet från ledande befattningar inom globala
läkemedelsföretags forskningsorganisationer, bland annat från AstraZeneca
och Shire Pharmaceuticals.

John Öhd, leg. läk., med.dr., har en bred kunskap och erfarenhet från
läkemedelsutveckling inom en rad indikationsområden, bland annat
CNS-sjukdomar, cancersjukdomar och blodsjukdomar. Han har bland annat
arbetat som Group Director inom AstraZenecas forskningsorganisation, Senior
Director of Experimental Medicine vid Shire Pharmaceuticals anläggningar i
Schweiz och Chief Medical Officer på Medivir. Han kommer närmast från en
befattning som Chief Medical Officer på Modus Therapeutics.

?Vi är glada över att kunna välkomna John Öhd till positionen som Chief
Scientific Officer. Hans gedigna vetenskapliga och medicinska bakgrund
kommer att stärka Karolinska Development i det aktiva arbetet med
portföljbolagen och i utvärderingen av potentiella nya investeringar?,
säger Viktor Drvota, vd, Karolinska Development.

John Öhd tillträder positionen som Chief Scientific officer på halvtid den
1 juni 2020, vilket möjliggör ett parallellt engagemang för honom som
verkställande direktör i Modus Therapeutics ? ett av Karolinska
Developments portföljbolag. Han kommer att rapportera direkt till
Karolinska Developments vd och ingå i bolagets ledningsgrupp.

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Fredrik Järrsten, finansdirektör och vice vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 70 496 46 28, e-mail: fredrik.jarrsten@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt
investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera
medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag
som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som
kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning
till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass
från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och
forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag
kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med
stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering
tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom
sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med
erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av
professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av tio bolag inriktade på att
utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande
eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella
investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till
ett starkt globalt nätverk.

För mer information: www.karolinskadevelopment.com

.

Bilaga

* KD PR CSO 2020-05-18 SVE

Författare Hugin Nyheter