Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-23

Karolinska Development AB (publ): Karolinska Developments portföljbolag Aprea Therapeutics fastställer prisintervallet fö...

Karolinska Developments portföljbolag Aprea Therapeutics fastställer
prisintervallet för en potentiell börsnotering

STOCKHOLM, SVERIGE ? 23 september 2019. Karolinska Development AB (Nasdaq
Stockholm: KDEV) meddelar att portföljbolaget Aprea Therapeutics (Aprea)
idag har lämnat in ett tillägg till den noteringsansökan som inlämnades
till United States Securities and Exchange Commission (SEC) den 6 september
2019. I tillägget till ansökan anges ett prisintervall om 14 ? 16 USD för
den potentiella noteringen av bolagets stamaktier. Under förutsättning att
den planerade börsnoteringen genomförs skulle detta till följd av ändrad
värdering medföra en nettovinsteffekt för Karolinska Developments innehav
om cirka 45 ? 78 miljoner SEK baserat på det angivna prisintervallet.
Karolinska Development har ingått ett lock up-avtal som hindrar försäljning
av aktierna under en tid av 180 dagar räknat från den tid när erbjudandet
stängs.

En ansökan relaterad till dessa värdepapper, inklusive tillägget, har
lämnats in till SEC men har ännu inte effektuerats. Dessa värdepapper får
inte säljas och anbud om att köpa får inte accepteras före den tidpunkt då
ansökan effektuerats.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att avyttra eller en
inbjudan till ett erbjudande om att förvärva dessa värdepapper, och det får
inte heller ske någon försäljning av dessa värdepapper i någon stat eller
jurisdiktion där sådant erbjudande, uppmaning eller försäljning skulle vara
olagligt före registrering eller kvalificering enligt värdepapperslagarna i
en sådan stat eller jurisdiktion.

 För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Denna information är sådan information som Karolinska Development AB (publ)
(Nasdaq Stockholm: KDEV) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Viktor Drvota för
offentliggörande den 23 september 2019 klockan 13:55.

Bilaga

* Press Release Aprea Price Range SWE

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.