Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-31

Karolinska Development AB (publ): Karolinska Developments portföljbolag Dilafor presenterar övergripande resultat från en...

STOCKHOLM, 31 oktober 2018. Karolinska Development (Nasdaq Stockholm: KDEV)
presenterar i dag övergripande studieresultat från portföljbolaget Dilafors
fas 2b studie med tafoxiparin vid behandling av långdragna förlossningar.
Resultaten visar att studien inte uppnådde det primära målet att minska tiden
till förlossning genom behandling med tafoxiparin. Karolinska Development
kommer att omvärdera portföljbolagets bokförda värde, vilket förväntas leda
till en negativ resultateffekt om cirka SEK 40 miljoner för fjärde kvartalet
2018.

Dilafor presenterar idag resultat från en fas 2b-studie av tafoxiparin - en
läkemedelskandidat som försöker angripa problemet med långdragna
förlossningar på ett helt nytt sätt jämfört med dagens tillgängliga
behandlingar. De 360 kvinnor som ingick i studien fördelades slumpvis till en
av fyra behandlingsarmar, antingen i en av tre behandlingsarmar med olika
doser av tafoxiparin eller i en placeboarm. I de aktiva dosgrupperna
behandlades kvinnorna med en låg, medelhög eller hög dos av tafoxiparin i
kombination med dagens standardbehandling oxytocin. Tafoxiparin tolererades
väl av både kvinnor och barn, men visade ingen statistiskt signifikant effekt
i någon av de studerade doserna.

Karolinska Development kommer att omvärdera portföljbolagets bokförda värde,
vilket förväntas leda till en negativ resultateffekt om cirka SEK 40 miljoner
för fjärde kvartalet 2018.

"Att vissa studier inte når upp till sina mål är en naturlig del av
läkemedelsutveckling som vi har tagit höjd för i vår övergripande
investeringsstrategi. Under den kommande niomånadersperioden väntas inte
mindre än ytterligare fem studier i fas 2 hos våra portföljbolag stå inför
avläsning", kommenterar Karolinska Developments vd Viktor Drvota.

De fullständiga studieresultaten kommer publiceras i en vetenskaplig tidskrift
eller vid en medicinsk konferens vid ett senare tillfälle.

Mer detaljerad information om studien och studieresultaten kommer göras
tillgänglig på Dilafors hemsidawww.dilafor.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail:viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Fredrik Järrsten, finanschef, Karolinska Development AB
Tel: +46 70 496 46 28, e-mail: fredrik.jarrsten@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt
investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera
medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag
som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som
kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning
till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass
från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och
forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag
kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med
stöd från erfarna

ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med
internationella investerare som är specialiserade inom sektorn, För att skapa
bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam
och rådgivare och de medfinansieras av professionella life
science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av nio bolag inriktade på att utveckla
innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller
funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare
med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt
globalt nätverk.

För mer information:www.karolinskadevelopment.com.

Denna information är sådan information som Karolinska Development AB (publ)
(Nasdaq Stockholm: KDEV) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades genom Viktor Drvota för offentliggörande den 31
oktober
2018 klockan 17.15.

KD PR Dilafor studie FINAL SWE
http://hugin.info/143071/R/2223388/871318.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Karolinska Development AB (publ) via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.