Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-11

Karolinska Development AB (publ): Karolinska Developments portföljbolag Forendo Pharma ingår licens- och samarbetsavtal me...

STOCKHOLM, SVERIGE 11 december 2019. Karolinska Development AB (Nasdaq
Stockholm: KDEV) meddelar idag att portföljbolaget Forendo Pharma har
ingått ett licens- och samarbetsavtal med det globala läkemedelsföretaget
Novartis för att utveckla nya läkemedel mot kroniska leversjukdomar.
Forendo erhåller en initial kontantersättning och har rätt till
milstolpsbetalningar samt försäljningsbaserade royalties på produkter som
genereras i forskningssamarbetet, vilket i sin helhet kommer att
finansieras av Novartis. I samband med initieringen av samarbetet genomför
Novartis en aktieinvestering i bolaget.

Samarbetet baseras på Forendos världsledande kompetens inom utveckling av
HSD17B-hämmare. HSD17B är en enzymklass som reglerar vävnadsspecifika
hormonmekanismer och bedöms spela en viktig roll vid en lång rad olika
sjukdomstillstånd. Novartis kommer att erhålla globala och exklusiva
licensrättigheter för de HSD17B-hämmare som genereras inom ramarna för
samarbetet. Novartis kommer att bära alla kostnader för eventuell fortsatt
utveckling, produktion och kommersialisering efter det att
forskningssamarbetet avslutats.

Forendos längst framskridna HSD17B-hämmare, FOR-6219, utvärderas för
närvarande i en fas 1b-studie i patienter med endometrios och omfattas inte
av det nya samarbetsavtalet med Novartis.

?Att Forendo har kunnat attrahera det globala läkemedelsföretaget Novartis
som investerare och samarbetspartner är en viktig validering av bolagets
världsledande position inom utvecklingen av HSD17B-hämmare. Den
kommersiella potentialen för substansklassen är betydande även utanför
området kvinnohälsa, vilket är det hittillsvarande fokusområdet för
Forendo?, säger Karolinska Developments vd, Viktor Drvota.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB
Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt
investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera
medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag
som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som
kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning
till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass
från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och
forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag
kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med
stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering
tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom
sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med
erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av
professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av nio bolag inriktade på att
utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande
eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella
investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till
ett starkt globalt nätverk.

För mer information, besök www.karolinskadevelopment.com

Denna information är sådan information som Karolinska Development AB (publ)
(Nasdaq Stockholm: KDEV) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Viktor Drvota för
offentliggörande den 11 december 2019 klockan 9:00.

Bilaga

* KD PR Forendo 2019-12-11 SVE

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.