Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-11

Karolinska Development AB (publ): Karolinska Developments portföljbolag OssDsign erhåller full kostnadsersättning för si...

STOCKHOLM, SVERIGE 11 maj 2020. Karolinska Development AB (Nasdaq
Stockholm: KDEV) meddelar idag att portföljbolaget OssDsign har erhållit
fullständig och nationell kostnadsersättning för sin implantatprodukt
OssDsign Cranial PSI i Japan. Beslutet har fattats av Ministry of Health,
Labour and Welfare of Japan (MHLW), och kommer att träda i kraft i början
av juni 2020.  

OssDsign a?r ett innovativt bolag som designar och tillverkar implantat och
materialteknik för reparation av benvävnad. Godkännandet av nationell
kostnadsersättning för OssDsign Cranial PSI utgör en viktig milstolpe i
bolagets etablering i Japan. OssDsign har redan etablerat goda relationer
med viktiga institutioner, beslutsfattare och referenskliniker och genomför
nu slutförhandlingar med en lokal affärspartner för att få tillgång till
ett nationellt distributionsnätverk.

?Att erhålla full kostnadsersättning för en innovativ implantatprodukt i
Japan ? en av världens största marknader för skallbensrekonstruktion ? är
en stor framgång för vårt portföljbolag OssDsign, Produkten har redan
använts med framgång av ett antal utvalda japanska neurokirurger, och vi
ser nu fram emot att följa den fullskaliga lanseringen?, kommenterar Viktor
Drvota, vd, Karolinska Development.

Det japanska systemet för kostnadsersättning är baserat på implantatens
storlek och de nivåer som nu bekräftats av MHLW ligger mellan de som
uppnåtts i Europa respektive USA. OssDsign Cranial PSI förväntas bli
tillgänglig i Japan under det tredje kvartalet 2020. Bolaget planerar att
därefter successivt lansera fler produkter i Japan från dess växande
portfölj med innovativa lösningar för kranie- och ansiktsrekonstruktion.

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Fredrik Järrsten, finansdirektör och vice vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 70 496 46 28, e-mail: fredrik.jarrsten@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt
investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera
medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag
som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som
kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning
till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass
från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och
forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag
kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med
stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering
tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom
sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med
erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av
professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av tio bolag inriktade på att
utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande
eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella
investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till
ett starkt globalt nätverk.

För mer information: www.karolinskadevelopment.com

.

Bilaga

* KD PR OssDsign 2020-05-11 SVE

Författare Hugin Nyheter