Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-01

Karolinska Development AB (publ): Karolinska Developments portföljbolag OssDsign rekryterar Morten Henneveld som ny vd

STOCKHOLM, SVERIGE 1 juni 2020. Karolinska Development AB (Nasdaq
Stockholm: KDEV) meddelar idag att portföljbolaget OssDsign har utsett
Morten Henneveld som ny verkställande direktör. Han tillträder sin nya
position den 1 september 2020 i samband med att nuvarande vd, Anders
Lundqvist, går i pension.  

Morten Henneveld har omfattande internationell erfarenhet inom det
medicintekniska området med en bakgrund som Director Commercial Excellence
på Coloplast, Managing Director Sweden och Regional Vice President Nordics
på Biomet och Vice President EMEA Spine på Zimmer Biomet. Han kommer
närmast från en position som Senior Vice President Business Transformation
and Strategy på GN Hearing, ett globalt ledande bolag inom
hörselhjälpmedel.

OssDsigns nuvarande vd, Anders Lundqvist, meddelade tidigare i år styrelsen
sin avsikt att gå i pension då han uppnått 65 års ålder. Utnämningen av
Morten Henneveld har föregåtts av en omfattande internationell
rekryteringsprocess.

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Fredrik Järrsten, finansdirektör och vice vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 70 496 46 28, e-mail: fredrik.jarrsten@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt
investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera
medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag
som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som
kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning
till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass
från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och
forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag
kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med
stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering
tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom
sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med
erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av
professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av tio bolag inriktade på att
utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande
eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella
investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till
ett starkt globalt nätverk.

För mer information: www.karolinskadevelopment.com

.

Bilaga

* KD PR CEO OssDsign 2020-06-01 SVE

Författare Hugin Nyheter