Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-03

Karolinska Development AB (publ): Karolinska Developments portföljbolag Umecrine Cognition rapporterar fas 2a-data för lä...

STOCKHOLM, SVERIGE 3 april 2020. Karolinska Development AB (Nasdaq
Stockholm: KDEV) meddelar idag att portföljbolaget Umecrine Cognition
rapporterat top line-data från en fas 2a-studie av läkemedelskandidaten
golexanolon i patienter som riskerar att utveckla leverkoma (hepatisk
encefalopati). Golexanolon tolererades väl, uppvisade en god
säkerhetsprofil och gynnsam farmakokinetik. Några tydliga indikationer på
klinisk effekt kunde dock inte dokumenteras i studien. Resultaten kommer
att analyseras ytterligare inför ett beslut om en eventuell fortsatt
utveckling av läkemedelkandidaten. Detta förväntas ske under innevarande
kvartal och Karolinska Development kommer då att återkomma med information
om effekten på det bokförda värdet av sitt innehav i Umecrine Cognition.

Golexanolon (GR3027) utvecklas i syfte att minska risken för kognitiva
störningar och andra allvarliga CNS-relaterade symtom samt risken för
episoder av leverkoma (hepatisk encefalopati). Leverkoma är ett
neurologiskt och psykiatriskt tillstånd som kan uppkomma i samband med
försämrad leverfunktion.

I den dubbelblinda, randomiserade, placebokontrollerade fas 2a-studien
behandlades 45 patienter två gånger per dag med golexanolon (10, 40 eller
80 mg) eller placebo under 21 dagar. Patienterna i studien hade
diagnosticerats med cirros (skrumplever) utan manifest leverkoma men med
onormal kognitiv status. Behandlingseffekten uppmättes med hjälp av tre
internationellt etablerade metoder för att bedöma graden av symtom vid
leverkoma ? CRT (continuos reaction time), PHES (psychometric
encephalopathy score) och ANT (animal naming test). Dessutom följdes ett
antal parametrar där data ännu inte är tillgängliga för analys. Dessa
består av neurofysiologiska utvärderingar av hjärnaktivitet (EEG), onormal
sömnighet under dagtid (ESS), patienternas behov av vård samt utveckling av
manifest hepatisk encefalopati.  

Golexanolon uppvisade en gynnsam säkerhetsprofil och tolererades väl i
studien. Mätningar av plasmakoncentrationer visade att den grupp patienter
som erhöll aktiv behandling hade en systemisk exponering av
läkemedelskandidaten under hela behandlingsperioden. Patienternas kognitiva
funktion visade en tendens till förbättring vid studiens slut baserat
samtliga individuella mätmetoder (CRT, PHES och ANT), men inga skillnader
kunde observeras mellan de patienter som behandlats med golexanolon och de
som erhållit placebo. Det fanns heller inga tydliga skillnader i effekt
mellan de tre studerade dosnivåerna av golexanolon.

?Top line-data från den genomförda fas 2a-studien visar att golexanolon har
en god säkerhetsprofil och tolerabilitet, men avsaknaden av tydliga tecken
på effekt är nedslående. Så snart fullständiga studieresultat finns på
plats kommer dessa att analyseras utförligt tillsammans med ledande
internationella experter inom området hepatisk encefalopati. Därefter
kommer ett beslut att fattas om vilka förutsättningar som finns för en
fortsatt utveckling av projektet?, kommenterar Viktor Drvota, vd,
Karolinska Development.

Det bokförda värdet av Karolinska Developments innehav i Umecrine Cognition
uppgick per den 31 december 2019 till SEK 378 miljoner.

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt
investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera
medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag
som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som
kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning
till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass
från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och
forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag
kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med
stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering
tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom
sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med
erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av
professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av tio bolag inriktade på att
utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande
eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella
investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till
ett starkt globalt nätverk.

För mer information: www.karolinskadevelopment.com

.

Denna information är sådan information som Karolinska Development AB (publ)
(Nasdaq Stockholm: KDEV) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Viktor Drvota för
offentliggörande den 3 april 2020 klockan 18:05.

Bilaga

* KD PR Umecrine 2020-04-03 SVE

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.