Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-13

Karolinska Development AB (publ): Karolinska Developments portföljbolag Umecrine Cognition har slutfört inkludering i fas ...

STOCKHOLM, SVERIGE 13 december 2019. Karolinska Developments portföljbolag
Umecrine Cognition meddelar idag att de har slutfört inkluderingen i den
kliniska fas 2a-studie vars syfte är att utvärdera säkerhet, farmakokinetik
och potentiell nytta av golexanolon som behandling för patienter med
levercirros och leverencefalopati.

Umecrine Cognition utvecklar golexanolon (GR3027), en innovativ
GABAA-receptormodulerande steroidantagonist med potential att förbättra
hjärnfunktionen vid en rad olika kognitiva tillstånd. Golexanolon är för
närvarande i klinisk utveckling för behandling vid hepatisk encefalopati
(HE), även kallat leverkoma, en neurologisk och psykiatrisk komplikation
vid akut eller kronisk leverskada inklusive cirros (skrumplever). Det finns
ännu ingen behandling tillgänglig som riktas mot de hjärnförändringar som
tros vara orsaken till HE.

Studien UCAB-CT-02 är en prospektiv, multicenter, dubbelblind,
randomiserad, placebokontrollerad fas 1b/2a-studie i fyra delar som
inkluderar friska vuxna samt patienter med cirros. Syftet med studien är
att utvärdera säkerhet och farmakokinetik för gradvis ökande doser av
golexanolon samt dess potentiella effekt på kognitiv funktion hos patienter
med cirros och försämrad kognition.

De första tre delarna av studien visar att golexanolon tolereras väl, inte
ger upphov till några dosbegränsande biverkningar och har en gynnsam
farmakokinetisk profil. Bolaget har nu slutfört inkluderingen till studiens
fjärde och sista del, fas 2a. I den här delen har 45 vuxna män och kvinnor
med cirros (Child Pugh A eller B) utan manifest HE men med onormal kognitiv
status, randomiserats till behandling med antingen golexanolon eller
placebo i tre veckor. Resultat från studien förväntas finnas tillgängliga
under mitten av första halvåret 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB
Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt
investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera
medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag
som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som
kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning
till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass
från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och
forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag
kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med
stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering
tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom
sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med
erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av
professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av nio bolag inriktade på att
utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande
eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella
investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till
ett starkt globalt nätverk.

För mer information, besök www.karolinskadevelopment.com

Bilaga

* Pressmeddelande KD Umecrine_cognition dec 2019_SWE

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.