Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-09-27

Karolinska Developments portföljbolag Modus Therapeutics har slutfört rekryteringen till en klinisk fas 1b-studie med sevuparin

STOCKHOLM, SVERIGE 27 september 2022. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att portföljbolaget Modus Therapeutics har slutfört rekryteringen till bolagets kliniska fas 1b-studie, där läkemedelskandidaten sevuparin utvärderas som behandling av sepsis och septisk chock.

Den randomiserade, placebo-kontrollerade fas 1-studien syftar till att utvärdera sevuparins effekt på friska försökspersoner efter att de inducerats med bakterietoxinet lipopolysackarid (LPS), en provokation som är en väletablerad modell för att karakterisera tidiga stadier av septisk inflammation. Studiens syfte är även att utvärdera säkerhetsprofilen för sevuparin när substansen används i kombination med heparin, en sjukdomsförebyggande och blodförtunnande substans.

”Modus Therapeutics läkemedelskandidat sevuparin har potential att bryta händelsekedjan hos patienter med sepsis eller septisk chock. Vi ser fram emot resultaten från den nu fullrekryterade fas 1b-studien, som kommer ligga till grund för utformningen av en fas 2-studie med planerad start under 2023”, säger Viktor Drvota, vd, Karolinska Development.

Resultaten från fas 1b-studien beräknas kunna kommuniceras under fjärde kvartalet 2022.

Karolinska Developments direkta ägarandel, och indirekta ägarandel via KDev Investments, i Modus Therapeutics uppgår till 38 respektive 17 procent.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Johan Dighed, chefsjurist och vice vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 70 207 48 26, e-mail: johan.dighed@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn. För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av tio bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information, besök www.karolinskadevelopment.se

Bilaga


Författare GlobeNewswire