Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-09-28

Karolinska Developments portföljbolag Umecrine Cognition presenterar positiva prekliniska studieresultat för golexanolon

STOCKHOLM, SVERIGE 28 september 2022. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att portföljbolaget Umecrine Cognition presenterat nya prekliniska resultat som ger ytterligare stöd för bolagets längst framskridna läkemedelskandidat golexanolon vid behandling av den sällsynta autoimmuna sjukdomen primär biliär kolangit (PBC). Studiedata visar att golexanolon har en signfikant positiv effekt på extrem trötthet i en validerad testmodell. Umecrine Cognition planerar att inom kort inleda en klinisk fas 2-studie av golexanolon i patienter som lider av PBC.

Umecrine Cognition utvecklar läkemedelskandidaten golexanolon mot bland annat primär biliär kolangit (PBC). Sjukdomen kännetecknas av kolestas orsakad av autoimmun nedbrytning av gallgångarna i levern. Upp till 80% av PBC-patienterna drabbas av kronisk trötthet och kognitiv nedsättning. I den aktuella studien mättes trötthet i en väletablerad sjukdomsmodell av PBC. Studieresultaten visar att behandling med golexanolon i 7 dagar signifikant minskade tröttheten hos testgruppen jämfört med kontrollgruppen (p<0,05). Ytterligare analyser visar att behandlingen även förbättrade andra CNS-symtom, såsom rörelseförmåga, motorisk koordination och korttidsminne. Sammantaget tyder resultaten på att trötthet och andra sjukdomsrelaterade symtom kan lindras genom att påverka hjärnans GABAA-signalering med golexanolon.

”Vi gläds åt Umecrine Cognitions nya prekliniska resultat som ytterligare stöder golexanolons potential att dämpa svåra kroniska symtom hos patienter som lider av primär biliär kolangit. Vi ser fram emot att följa den fortsatta kliniska utvecklingen, där nästa viktiga steg är initieringen av en fas 2-studie”, säger Viktor Drvota, vd på Karolinska Development.

Karolinska Developments ägande i Umecrine Cognition uppgår till 73%.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com 

Johan Dighed, chefsjurist och vice vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 70 207 48 26, e-mail: johan.dighed@karolinskadevelopment.com 

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB
Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn. För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av tio bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information, besök www.karolinskadevelopment.se 

 

Bilaga


Författare GlobeNewswire