Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-18

Karolinska Universitetssjukhuset: Smartare kirurgiska instrument under utveckling

Kirurger ska få hjälp att skilja vävnader åt med ett nytt instrument
som utvecklas av en forskargrupp vid neurokirurgen på Karolinska
Universitetssjukhuset. Instrumentet bygger på en spektroskopisk
teknik som mäter vävnaders förmåga att reflektera och absorbera ljus.

Kan ljus användas för att skilja en typ av vävnad från en annan när
inte ögat räcker till? Det undersöker Adrian Elmi Terander och hans
forskargrupp, neurokirurger på Karolinska Universitetssjukhuset, som
i ett samarbete med Tekniska universitetet i Delft och Philips
Research utvecklar ett helt nytt instrument som ska kunna vara till
hjälp under operationer.

Instrumentet bygger på en särskild spektroskopisk teknik. Med hjälp av
fiberoptik skickar instrumentet ut ljus som lyser upp vävnaden, för
att sedan analysera vad som reflekteras eller absorberas av vävnaden.
Den återvändande signalen analyseras av en dator som innehåller en
kunskapsbank över hur olika vävnader brukar absorbera och reflektera
ljus. Med hjälp av det ska kirurgen få blixtsnabb återkoppling på
vilken vävnad det handlar om.

- Marginalerna är ofta små när man opererar. Det är inte alltid är
lätt att avgöra vävnadstyp med synens hjälp, även om det finns många
bra hjälpmedel idag, säger Adrian Elmi Terander.

Just nu finns planer för två användningsområden.

- Instrumentet skulle kunna vara till hjälp när vi sätter skruvar i
kotor för att undvika att komma åt nerver eller omkringliggande
vävnad. Eller för att kunna se skillnad mellan tumör och frisk vävnad
i hjärnan, vilket kan användas antingen under öppen kirurgi eller när
vi utför biopsier för att säkerställa att ta material från "rätt
ställe" i tumören, säger Adrian Elmi Terander.

Tekniken för det första användningsområdet har kommit längst. Under
våren och hösten 2018 testar Adrian Elmi Terander och
forskarkollegorna Erik Edström, Oscar Persson och Gustav Burström
olika prototyper på ett pre-kliniskt forskningslaboratorium i
Cincinnati. I slutet av året tror han att grunden är lagd till en
produkt som sedan kan göras kommersiell. För att nå dit återstår dock
en hel del designarbete och sedan följer en certifieringsprocess för
att få godkännande för medicinsk användning.

- Idag får vi en spektrometrikurva när vi använder instrumentet. Det
måste omvandlas till ett varningssystem som är användarvänligt för en
kirurg under en operation. Vi måste också arbeta med sådant som hur
instrumentet ska kunna steriliseras och tillverkas till en rimlig
kostnad, säger Adrian Elmi Terander.

Se Adrian Elmi Terander berätta om sin forskning här:
(http://film.inuti.karolinska.se/media/0pMRVEsb9FH0eg2DobDDNw/smartare-ki...)

Fakta:

Instrumentet bygger på en spektroskopisk teknik kallad 'diffus
reflektansspektroskopi', vilket innebär att instrumentet skickar ut
synligt ljus och nära-infrarött ljus i vävnaden, och sedan analyserar
det ljusspektrum som kommer tillbaka. Spektrumkurvan analyseras av en
dator som innehåller en kunskapsbank över hur olika vävnader
reflekterar och absorberar ljus.

Exempel på vävnader som kan urskiljas med instrumentet under en
operation: fettväv, spongiöst ben, kortikalt ben och muskel.

Framtida användningsområden, exempel:
- När skruvar placeras i samband med ryggkirurgi, för att undvika
skador på nerver eller närliggande vävnad.

- För att skilja tumör från frisk vävnad i hjärnan under öppen kirurgi
eller vid biopsier.

Kim Sjölund
Presschef
072-598 13 88
kim.sjolund@sll.se

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och
tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska
utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning
lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra
människors liv.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/karolinska-universitetssjukhuset/r/smartare-ki...

Författare Cision