Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-20

KI: OMSÄTTNINGSTAPP I NÄRINGSLIVET FORTSÄTTER MINSKA

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Omsättningstappet i näringslivet som helhet har fortsatt att minska, till 5 procent i juli, från 7 procent i juni.

Det visar Konjunkturinstitutets (KI) extramätning bland företag, som publicerades på tisdagen och baseras på frågor om hur företagen påverkats av coronaviruset. Denna enkät samlades in den 12-15 juli, och jämförs med förra enkäten den 7-9 juni.

I maj förra året beräknades tappet till drygt 20 procent för att i oktober minska till 10 procent. Därefter ökade det återigen till 15 procent i november, för att därefter minska successivt.

I juli fortsatte omsättningstappet att minska i tillverkningsindustrin, handeln och tjänstesektorn, där tillverkningsindustrin inte längre har något omsättningstapp. Inom bygg- och anläggningsverksamhet ökade däremot tappet något.

Totalt 31 procent av företagen i näringslivet rapporterar nu att de har en lägre omsättning jämfört med normalt, där andelen har minskat med 2 procentenheter jämfört med den föregående undersökningen.


Omsättning jmf normalt 12-15 jul 7-9 jun 10-12 maj
==============================================================
Hela näringslivet -5% -7% -8%
Industri 0% -2% -1%
Bygg -4% -3% -4%
Handel -3% -5% -7%
Tjänster -7% -10% -12%
==============================================================


Bild: Beräknat medelvärde för omsättning jämfört med normalt

Författare Direkt-SE