Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-05

Kina: Inköpschefsindex tjänster (HSBC) 51,3 i juli (51,3)

(SIX) Kinas inköpschefsindex för tjänstesektorn (HSBC) var
oförändrat vid 51,3 i juli jämfört med närmast föregående månad.
Det framgår av HSBC:s och Markits undersökning.

Ett tal över 50 indikerar att ekonomin expanderar medan ett
tal under 50 ger signaler om tillbakagång.

"Kinas tjänstesektor har stabiliserats vid en relativt låg
tillväxtnivå. Men lönsamhetsmarginalen fortsatte vara
tillbakatryckt med anledning av avvikelsen i insatspriser och
index över priser till kund. Utan en ihållande förbättring av
efterfrågan kommer sannolikt tjänstetillväxten vara fortsatt
trög, vilket innebär ett nedsidestryck för
sysselsättningstillväxten", kommenterar Qu Hongbin, HSBC:s
chefsekonom för Asien.

Robert Hultqvist
SIX News

Författare TIC