Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-09-19

Kindred Group: Kindred publicerar sina finansiella årsrapporter för 2021 i ESEF format

Kindred Group har idag publicerat sina finansiella årsrapporter för räkenskapsåret 2021 enligt det elektroniska rapporteringsformatet som specificeras i Transparency Directive ESEF Regulation (ESEF-förordningen om transparens).

Kindred Group plc (Kindred) har idag publicerat både sin konsoliderade årsrapport och sitt fristående moderbolags årsrapport för räkenskapsåret 2021. Dessa har upprättats genom det elektroniska rapporteringsformat som specificeras i Transparency Directive ESEF Regulation.

Den konsoliderade årsapporten återfinns på Kindred Groups hemsida via denna länk (https://www.kindredgroup.com/globalassets/documents/investor-relations-related-documents/financial-reports/2021/esef/213800d1mjvot6snbx11-2021-12-31-en.zip).

Det fristående moderbolagets årsredovisning återfinns på Kindred Groups hemsida via denna länk (https://www.kindredgroup.com/globalassets/documents/investor-relations-related-documents/financial-reports/2021/esef/213800d1mjvot6snbx11-2021-12-31.zip).

Bifogat till detta meddelande finns styrelsens förklaringar om ESEFs årliga finansiella rapporter.

Informationen är sådan som Kindred Group är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-09-19 15:00 CET.

För ytterligare information: 

Alexander Westrell, Director of Communications,
press@kindredgroup.com,+46 73 7071686

Patrick Kortman, Director of Corporate Development & Investor Relations,
ir@kindredgroup.com,+46 723 877 438  

Författare Cision