Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-11

Kindred Group: Kindred tecknar en ny revolverande kreditfacilitet om 216,7 miljoner EUR

Kindred meddelar att det befintliga kreditfacilitetsavtalet som ingicks den 23 juli 2019 ersätts med en ny revolverande kreditfacilitet.

Den 11 november 2021 tecknade Kindred Group plc (Kindred) en ny multi-currency revolverande kreditfacilitet om 216,7 miljoner EUR med två nordiska banker. Det nya facilitetsavtalet innefattar en option om ytterligare åtagande (så kallad accordion option) som möjligör, under vissa förutsättningar, en ökning av totala åtaganden upp till 325 miljoner EUR. Avtalet har en löptid på 3 år, med en option att förlänga med ytterligare ett år.

Lånet kommer att användas för att omfinansiera utestående belopp av bolagets befintliga lån och för koncernens allmänna affärsändamål. Den nya kreditfaciliteten kommer ge Kindred en ökad finansiell flexibilitet och stödja bolagets tillväxtinitiativ och långsiktiga strategi.

Denna information är sådan som Kindred Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-11 12:00 CET.

För ytterligare information:

Patrick Kortman, Head of Corporate Development & Investor Relations, +46 723 877 438

Linda Lyth, Investor Relations Manager, +46 767 681 337

ir@kindredgroup.com

 

Författare Cision