Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-09-27

Kindred Group: Valberedning inför Kindreds årsstämma 2023

Valberedningsledamöter inför Kindreds årsstämma 2023 har utsetts.

Kindred Group plc:s (Kindred) årsstämma den 13 maj 2022 beslutade att valberedningen, för tiden intill bolagsstämman beslutat annat, ska bestå av lägst fyra och högst fem ledamöter. Ledamöterna ska representera samtliga ägare och utses av de största aktieägarna vid utgången av augusti 2022 och som uttalat sin vilja att delta i valberedningen. Efter kontakter med bolagets aktieägare har följande ledamöter utsetts:

  • Keith Meister, ordförande valberedningen, Corvex Management LP
  • Cedric Boireau, Premier Investissement SAS
  • Peter Lundkvist, Tredje AP-fonden
  • Anders Ström, Veralda Investment Ltd

Kindreds styrelseordförande, Evert Carlsson, är adjungerad till valberedningen.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2023 arbeta fram förslag avseende stämmans ordförande, styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter, samt ersättningar till styrelse och revisorer.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till nomination@kindredgroup.com,eller via post till Kindred Group plc, Level 6, The Centre, Tigne Point, Sliema, TPO 0001 Malta.

För ytterligare information:

Patrick Kortman, Director - Corporate Development & Investor Relations, +46 723 877 438
Linda Lyth, Investor Relations Manager, +46 767 681 337
ir@kindredgroup.com

 

Författare Cision