Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-12

KINDRED: SPELÖVERSKOTT I NIVÅ MED VARNING, UTDELNING SÄNKS (NY)

(Lägger till: fem sista styckena)

STOCKHOLM (Direkt) Speloperatören Kindreds spelöverskott summerades till 236
miljoner pund i det fjärde kvartalet 2019 (250).

Väntat var ett spelöverskott på 235 miljoner pund, enligt Infronts
sammanställning av tre analytikers estimat.

Det underliggande ebitda-resultatet i perioden blev 30,7 miljoner pund (58,8),
mot förväntade 29,6 miljoner.

I samband med att bolaget vinstvarnade den 13 januari flaggade bolaget för ett
spelöverskott på 235 miljoner pund och ett ebitda-resultat i spannet 27-32
miljoner pund.

Sportboksmarginalen efter fria vad uppgick till 8,1 procent, vilket bolaget
tidigare kommunicerat.

Resultatet före skatt uppgick till 13,3 miljoner euro (45,0). Här låg
förväntningarna på 13,5 miljoner,

En utdelning om 0:176 pund per aktie föreslås för helåret 2019, en sänkning
från 0:496 pund föregående år. Analytikerna i Infront sammanställning hade i
snitt väntat sig en utdelning om 0:32 pund.

Angivet i kronor kommer Kindreds utdelning enligt förslaget sänkas till 2:20
kronor, från tidigare 5:92 kronor.

Det totala beloppet som kommer att betalas ut uppgår till 39,9 miljoner pund,
ned från 112,5 miljoner.

Den föreslagna utdelningen motsvarar 79 procent av det fria kassaflödet för
2019, betonar bolaget.

Det fria kassaflödet disponibelt för utdelning under helåret 2019 uppgick till
50,4 miljoner pund, ned från 158 miljoner.

Kindreds utdelningspolicy är att betala utdelning och/eller genomföra
aktieåterköp på upp till 50 procent av koncernens fria kassaflöde
tillgängligt för utdelning. Därutöver detta kan styrelsen även besluta om
engångsutdelningar eller genomföra aktieåterköp när ledningen och styrelsen
anser att koncernen har genererat överskottsmedel, enligt policyn.

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat

estimat från minst tre analytiker i en sammanställning av Infront. Gruppen
som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet
analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat.
Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna
ligger.

---------------------------------------
Börsredaktionen +46 8 51917900 https://twitter.com/direktse

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News