Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-02-11

Kinnevik: Analytiker spår utdelning 6,04 kr - SIX

(Nyheten skickades första gången den 8 februari)

(SIX) Investmentbolaget Kinnevik kommer med bokslut fredagen
den 15 februari och analytikerna tror på höjd utdelning. Det
framgår av SIX Market Estimates sammanställning inför rapporten.

Bolagets aktie underpresterade jämfört med Stockholmsbörsen
2012, då den steg med måttliga 1,2 procent jämfört med SIX
Generalindex som ökade 12,0 procent.

Den tröga kursutvecklingen kan sannolikt koppas dels till
kursutvecklingen för de tunga innehaven i de bägge
teleoperatörerna Tele2 och Millicom samt mediabolaget MTG, som
alla tre gick sämre än börsen i genomsnitt.

Kinnevik har också fått allt hårdare kritik från flera
analytiker kring bolagets stora online-investeringar där bolaget
är sparsam med information om utvecklingen och värderingen av
innehaven i de onoterade bolagen Rocket Internet och Zalando.
Kinnevik äger 25 procent av Rocket och 35 procent av Zalando.

Informationen kring Zalando är mycket begränsad, skriver en
analytiker som bedömer att Rocket/Zalando tillsammans står för
21 procent av substansvärdet.

Kinneviks ursprungliga investeringsmål för 2012 inom online,
mikrofinansiering, jordbruk och förnyelsebar energi var på 5
miljarder kronor, vilket sedan höjdes till 7 miljarder kronor.

"Vi skulle vilja se ett investeringsmandat på mindre än
3 miljarder kronor 2013", skriver en annan analytiker inför
rapporten.

Kinnevik gjorde under 2012 flera storaffärer. Bolaget köpte
som huvudägare ut Metro från börsen, deltog i samgåendet mellan
Korsnäs och Billerud, sålde aktier i Groupon och ökade innehavet
i Zalando. Det tidigare helägda Korsnäs förvandlades till en
ägarandel på 25 procent i börsnoterade BillerudKorsnäs.

Investmentbolaget vann även i slutet av 2012 ett skattemål,
som annars hade inneburit att bolaget hade tvingats att betala
en ytterligare skatt på 700 miljoner kronor.

Fyra av sju analytiker i SIX Market Estimates enkät tror att
Kinnevik höjer utdelningen med 50 öre till 6,00 kronor. Två
analytiker tror på 6,25 kronor respektive 6,50 kronor medan den
återstående analytikern tror att utdelningen blir oförändrad på
5,50 kronor. Konsensus hamnar då på 6,04 kronor.

Kinneviks utdelningspolicy är att dela ut mer än 85 procent
av erhållna ordinarie utdelningar från de noterade innehaven
samma år. Målsättningen är också att generera en jämn tillväxt i
årlig utdelning till sina aktieägare.

Kinneviks rapport släpps på fredag den 15 februari klockan
08.00. En telefonkonferens hålls klockan 09.00.

Utdelning kr/aktie

Årsstämma 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
----------------------------------------------------------
Medel 6,04 5,50 4,50 3,00 2,00 2,00 1,70 1,60
Median 6,00
Lägsta 5,50
Högsta 6,50
----------------------------------------------------------

Estimat från ABG Sundal Collier, Carnegie, Goldman Sachs,
Handelsbanken Capital Markets, Nordea Markets, SEB Enskilda, och
Swedbank Markets ingår i enkäten.

Henrik Öhlin, tel +46 31 350 64 87
henrik.ohlin@six-group.se
SIX News

Författare direkt.