Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-06-13

Kinnevik: Kinnevik drar tillbaka sitt erbjudande av aktier i Millicom

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER SPRIDNING TILL USA

Kinnevik AB (publ) (”Kinnevik”) meddelade idag att bolaget har beslutat att
dra tillbaka sitt publika erbjudande av 11,0 miljoner aktier i Millicom
International Cellular S.A. (”Millicom”) på grund av rådande
marknadsförhållanden.

Den 3 juni 2019 meddelade Kinnevik sin avsikt att genomföra en transaktion
bestående av ett publikt erbjudande av 11,0 miljoner aktier i Millicom och
en efterföljande utdelning av Kinneviks resterande innehav. Kinnevik anser
dock att nuvarande marknadsförhållanden medför att en transaktion i två
steg inte kan genomföras på villkor som Kinnevik finner tillräckligt
attraktiva för dess aktieägare. Kinnevik har därför beslutat att dra
tillbaka erbjudandet, och följaktligen är Kinneviks meddelade justering av
sin utdelningspolicy återkallad.

Kinnevik är fortsatt fast övertygad att stärka sin finansiella ställning
och att utveckla portföljen mot en högre andel tillväxtfokuserade bolag,
inkluderat genom att maximera avkastningen från en så framgångsrik och
mångårig investering som Millicom. Kinneviks tydliga ambition är att vara
det främsta noterade bolaget för investerare över hela världen som söker
exponering mot de bästa och mest ambitiösa entreprenörerna som bygger
ledande digitala företag i Europa, Norden och USA.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja värdepapper i
USA. Inga värdepapper får erbjudas eller säljas i USA utan att registrering
sker eller med stöd av undantag från registreringsskyldighet. Eventuella
publika erbjudanden av värdepapper i USA kommer ske genom ett prospekt som
kan erhållas från Millicom eller Kinnevik och kommer innehålla detaljerad
information om sådant erbjudande, inklusive finansiell information.

Denna information är sådan information som Kinnevik AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande
den 13 juni 2019 kl. 01.00 CET.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com

eller kontakta:

Torun Litzén, Informations- och IR-chef
Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Denna kommunikation innehåller framåtblickande uttalanden som återspeglar
våra intentioner, åsikter eller nuvarande förväntningar. Sådana uttalanden
kan identifieras genom att de innehåller ord som ”avser”, eller liknande
uttryck, och inkluderar uttalanden avseende Kinneviks planer avseende dess
innehav i Millicom. Sådana uttalanden är föremål för risker och
osäkerheter, och faktiska resultat kan skilja väsentligt från det som
uttryckts explicit eller implicit i de framåtblickande uttalandena.
Faktorer, inklusive risker och osäkerheter, som kan skapa dessa skillnader
inkluderar, men är inte begränsade till: marknaders tillväxt och
volatilitet, regulatoriska förändringar och utvecklingar. De
framåtblickande uttalandena återspeglar endast omständigheter per det datum
som anges häri. Varken Kinnevik eller Millicom åtar sig någon skyldighet
att uppdatera de framåtblickande uttalandena.

Kinnevik är ett sektorfokuserat investeringsbolag som brinner för
entreprenörskap. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger
vi digitala bolag som erbjuder människor fler och bättre valmöjligheter. Vi
skapar, utvecklar och investerar i snabbt växande bolag i både utvecklade
marknader och tillväxtmarknader. Vi tror på att skapa både aktieägarvärde
och socialt värde genom att bygga bolag som bidrar positivt till samhället.
Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn.
Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under
kortnamnen KINV A och KINV B.

Bilaga

* Pressmeddelande

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.