Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-17

Kinnevik: Kinnevik föreslår en utdelning av hela sitt innehav i Millicom till sina aktieägare och beslutar att ändra sin...

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att bolaget har beslutat att
föreslå en utdelning av hela sitt innehav i Millicom International Cellular
S.A. ("Millicom") till Kinneviks aktieägare. Kinnevik har även beslutat att
ändra sin utdelningspolicy och upphöra att betala ordinarie
kontantutdelningar för att istället betala ut överskottskapital som
genereras från investeringsverksamheten i form av extra utdelningar.

Kinnevik äger för närvarande 37.835.438 aktier i Millicom, motsvarande 37,2
procent av Millicoms utestående aktier. Kinneviks styrelse avser föreslå
utdelningen till en extra bolagsstämma i tid för att utdelningen ska
verkställas under 2019. Genom att dela ut hela sitt innehav i Millicom (i
form av svenska depåbevis (?SDBs?) noterade på Nasdaq Stockholm), kommer
Kinnevik genomföra en värdeöverföring till sina aktieägare om totalt cirka
19,0 MdSEK, motsvarande 69 kr per Kinnevik-aktie (baserat på
stängningskursen för Millicoms SDBs den 16 september 2019). Fullständiga
villkor för utdelningen kommer att meddelas i kallelsen till den extra
bolagsstämman.

Millicom grundades av Kinnevik för nästan 30 år sedan. Sedan Millicom
noterades på Nasdaq Stockholm år 2004 har Kinneviks investering i Millicom
genererat betydelsefull utdelning och avkastning till Kinnevik och dess
aktieägare. Under de senare åren har Kinnevik aktivt stöttat Millicoms
strategi att fokusera verksamheten på fasta och mobila data- och
telekomtjänster i Latinamerika, vilket har skapat en stark, konsoliderad
och högpresterande FMC-spelare.

De senaste offentliggörandena understryker Kinneviks målsättning att öka
portföljens andel av disruptiva, teknikfokuserade growth- och
ventureinvesteringar. Genom utdelningen av Kinneviks innehav i Millicom
kommer andelen dessa investeringar utgör av Kinneviks portfölj att öka
markant, samtidigt som stabiliteten i portföljens total- och
direktavkastning bibehålls genom det fortsatta ägandet i två centrala
plattformar ? Tele2, den ledande integrerade operatören i Norden, och
Zalando, Europas mest framträdande e-handelsbolag. Kinneviks aktieägare ges
även möjligheten att direkt delta i Millicoms fortsatta värdeskapande och
direktavkastning.

Mot bakgrund av denna värdeöverföring och skiftet i sammansättningen av
Kinneviks portfölj, har Kinnevik beslutat att justera sin utdelningspolicy.
Kinneviks tidigare målsättning var att betala en årlig utdelning som ökar i
linje med utdelningar erhållna från portföljbolagen och det kassaflöde som
genereras från investeringsverksamheten. Framgent kommer Kinnevik generera
avkastning främst genom värdestegring, och sträva efter att dela ut
överskottskapital som genereras från våra investeringar till aktieägarna
genom extra utdelningar.

Kinnevik kommer att hålla en kapitalmarknadsdag den 19 september 2019 i
Stockholm för att ge en uppdatering på portföljens utveckling och den
tillväxtfokuserade investeringsstrategin. Programmet inkluderar
presentationer från Kinneviks ledningsgrupp samt från ett antal av de
entreprenörer som leder Kinneviks portföljbolag. Kapitalmarknadsdagen
kommer att sändas på Kinneviks hemsida.

Georgi Ganev, VD för Kinnevik, kommenterade:

?Kinneviks fortsatta ambition är att vara det främsta noterade bolaget för
investerare som söker exponering mot de bästa entreprenörerna som bygger
ledande digitala företag i Europa, Norden och USA. Efter utdelningen av
vårt innehav i Millicom anser jag att våra aktieägare kommer dra nytta av
ett Kinnevik med en högre andel kapital dedikerat till onoterade
investeringar i morgondagens ledande konsumentbolag.

Som en del av våra ambitioner meddelar vi idag en justerad
utdelningspolicy. Under denna policy kommer vi upphöra att betala ordinarie
utdelningar, till förmån för att återinvestera utdelningar vi idag mottar
från Tele2 i vår portföljs bevisade och högpresterande bolag. Vi har en
fortsatt ambition att distribuera meningsfulla kontantutdelningar, men mer
ad hoc i takt med att vi frigör kapital från våra investeringar.

Jag ser fram emot att beskriva vår strategi mer djupgående och lyfta fram
flera av våra spännande tillväxtbolag på vår kapitalmarknadsdag den 19
september.?

Denna information är sådan information som Kinnevik AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande
den 17 september 2019 kl. 13.00 CET.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com

eller kontakta:

Torun Litzén, Informations- och IR-chef
Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinnevik är ett sektorfokuserat investeringsbolag som brinner för
entreprenörskap. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger
vi digitala bolag som erbjuder människor fler och bättre valmöjligheter. Vi
skapar, utvecklar och investerar i snabbt växande bolag i både utvecklade
marknader och tillväxtmarknader. Vi tror på att skapa både aktieägarvärde
och socialt värde genom att bygga bolag som bidrar positivt till samhället.
Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn.
Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under
kortnamnen KINV A och KINV B.

Bilaga

* Pressmeddelande

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.