Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-09-22

Kinnevik utnämner Samuel Sjöström till finansdirektör

Kinnevik AB (publ) (“Kinnevik”) meddelade idag att Erika Söderberg Johnson kommer att lämna sin roll som finansdirektör för Kinnevik den 31 oktober men kvarstår som senior rådgivare till bolaget, och att Kinnevik har utnämnt Samuel Sjöström till finansdirektör med start den 1 november 2022.

Samuel Sjöström har arbetat i alla Kinneviks funktioner och team sedan han började på bolaget 2013. Det senaste året har Samuel varit Chief Strategy Officer med fokus på utveckling, implementering och uppföljning av Kinneviks strategi. Samuel har också varit drivande i utvecklingen av det finans- och värderingsramverk som underbygger Kinneviks finansiella rapportering och säkerställer relevant och transparent finansiell information till Kinneviks intressenter. Samuel har en ekonomie kandidatexamen från Handelshögskolan i Stockholm och juristexamen från Stockholms universitet.

“Jag är mycket glad att välkomna Samuel Sjöström i hans nya roll som finansdirektör. Samuels strategiska synsätt, kombinerat med en djup förståelse för Kinneviks portfölj, finansiella ramverk och marknadsposition gör honom till en idealisk finansdirektör i vår fortsatta transformation till en av Europas ledande tillväxtinvesterare. Jag vill tacka Erika Söderberg Johnson för hennes värdefulla bidrag till Kinnevik hittills och ser fram emot att fortsätta vårt samarbete i hennes roll som senior rådgivare”, sade Kinneviks vd Georgi Ganev.

“Efter att ha börjat på Kinnevik för nio år sedan och spelat en liten roll i att skapa dagens Kinnevik, är jag hedrad av möjligheten att fortsätta arbeta för teamet, våra portföljbolag och våra aktieägare i denna nya roll. Jag har en djup hängivenhet till Kinnevik och det som gör vårt bolag så unikt, och jag ser fram emot att kapitalisera på den plattform som vi har byggt under Georgis ledarskap under många år framöver”, sade Samuel Sjöström.

“Det har varit mycket roligt och givande att tillsammans med teamet få vara med och bidra till den strategiska transformation som Kinnevik har gjort under de senaste åren. Nu ser jag fram emot att fortsätta bidra till att skapa värde för Kinnevik genom att arbeta närmare portföljbolagen och deras operativa utveckling i min nya roll som senior rådgivare”, sade Erika Söderberg Johnson.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:


Torun Litzén, Informations- och IR-chef
Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinneviks ambition är att vara Europas ledande börsnoterade tillväxtinvesterare. Vi stöttar de bästa digitala bolagen för en morgondag med oanade möjligheter och för att leverera en stark avkastning. Vi förstår komplexa och snabbt föränderliga konsumentbeteenden och har en stark och expanderande portfölj inom healthtech, konsumenttjänster, foodtech och fintech. Som en långsiktig investerare är vi övertygade om att investeringar i hållbara affärsmodeller och team med mångfald kommer att ge störst avkastning för aktieägarna. Vi stöttar våra bolag i varje skede av deras utvecklingsresa och investerar i Europa, med fokus på Norden samt i USA. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier är noterade på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Bifogade filer


Kinnevik utnämner Samuel Sjöström till finansdirektör

Författare MFN