Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-28

KLARIA PHARMA: ARBETE MED REGISTRERINGSANSÖKAN I FOKUS 3 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Klaria Pharma, som forskar och utvecklar lösningar inom drug-delivery, redovisar ett rörelseresultat på -14,5 miljoner kronor för det tredje kvartalet (-12,7). Som tidigare är det främst FoU som tynger resultatet, nu 12,5 miljoner kronor (13,6).

Bolaget är i forskningsfas och redovisar inga intäkter.

Bland de olika projekten har Sumatriptan Alginatfim för behandling av migrän kommit längst. Registreringsgrundande bioekvivalensstudie inleddes fjärde kvartalet i fjol och positiva resultat kunde presenteras i maj detta år. Under tredje kvartalet arbetade bolaget med registreringsansökan för Europamarknaden och har parallellt gjort förberedelser inför väntade diskussioner med partners för kommersialisering.
Författare Direkt-SE