Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-28

Klaria Pharma Holding AB: Klaria Delårsrapport Q3 2021

Sammanfattning av delårsrapporten

Lovande kvartal med registreringsansökningar och förberedelser inför fler kliniska studier.

TREDJE KVARTALET 2021

 • Nettoomsättning 0,0 MSEK (0,0 MSEK)
 • Övriga intäkter 0,0 MSEK (3,4 MSEK)
 • FoU kostnader för kvartalet uppgick till 12,5 MSEK (13,6 MSEK)
 • Resultat efter skatt uppgick till -15,2 MSEK (-13,3 MSEK)
 • Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,29 SEK (-0,28 SEK)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -13,7 MSEK (-12,2MSEK)
 • Likvida medel på balansdagen uppgick till 25,9 MSEK (19,3 MSEK)
 • Eget kapital per 30 september uppgick till 95,2 MSEK (104,5 MSEK)
 • Bolagsgruppen Pure Jamaican och Klaria har tecknat avtal om FoU och kommersialisering i Latinamerika och Karibien.
 • Cannabis Delivery Sciences har tecknat avtal med Hemply Balance för kommersialisering av Alginatfilmer med CBD i Europa.

PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2021

 • Nettoomsättning 0,0 MSEK (0,0 MSEK)
 • Övriga intäkter 31,3 MSEK (6,0 MSEK)
 • FoU kostnader för perioden uppgick till 35,4 MSEK (30,8 MSEK)
 • Resultat efter skatt uppgick till -14,4 MSEK (-34,4 MSEK)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,28 SEK (-0,83 SEK)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -10,2 MSEK (-25,2 MSEK)
 • En up-front betalning på 30,5 MSEK har erhållits från Imbrium Therapuetics i samband med tecknande av optionsavtal avseende marknadsrättigheterna till  läkemedelskandidaten Adrenalin Alginatfilm för behandling av allvarliga allergiska reaktioner.
 • Klaria har erhållit en tredje utbetalning om ca 2,2 MSEK från EUs Horizon 2020 program för utvecklingen av Sumatriptan Alginatfilm.
 • Klarias kombinationspatent för alginatfilm med Sumatriptan har godkänts i USA.
 • Klaria har tecknat nytt finansieringsavtal om 50 MSEK.

För mer information, besök Klaria Pharma Holdings webbplats klaria.com eller kontakta:

Jesper Wiklund, VD Klaria Pharma Holding AB (publ)
investor.relations@klaria.com (scott.boyer@klaria.com)
Tel: 08-446 42 99

 

Författare Cision