Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-18

Klaria Pharma Holding AB: Klaria Delårsrapport Q3 2022

Klaria Delårsrapport Q3 2022 1 juli - 30 september 2022

Sammanfattning av delårsrapporten

Tredje kvartalet 2022

- Nettoomsättning 0,0 MSEK (0,0 MSEK)

- Övriga intäkter 0,0 MSEK (0,0 MSEK)

- FoU kostnader för kvartalet uppgick till 10,9 MSEK (12,5 MSEK)

- Resultat efter skatt uppgick till -16,1 MSEK (-12,2 MSEK)

- Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,27 SEK (-0,24 SEK)

- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3,6 MSEK (-13,7 MSEK)

- Likvida medel på balansdagen uppgick till 6,7 MSEK (25,9 MSEK)

- Eget kapital per 30 september uppgick till 39,3 MSEK (95,2 MSEK)

Perioden januari-september

- Nettoomsättning 0,0 MSEK (0,0 MSEK)

- Övriga intäkter 4,1 MSEK (31,3 MSEK)

- FoU kostnader för perioden uppgick till 42,7 MSEK (35,4 MSEK)

- Resultat efter skatt uppgick till -50,9 MSEK (-11,4 MSEK)

- Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,88 SEK (-0,22 SEK)

- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -39,1 MSEK (-10,2 MSEK)

För mer information, besök Klaria Pharma Holdings webbplats klaria.com eller kontakta:

Jesper Wiklund, VD Klaria Pharma Holding AB (publ)
investor.relations@klaria.com (scott.boyer@klaria.com)
Tel: 08-446 42 99

 

Författare Cision