Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-05-05

KNOWIT: MÖJLIGT LEVERERA PÅ TILLVÄXTMÅL REDAN NÄSTA ÅR - VD

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) IT-konsulten Knowit ser flera tillväxtmöjligheter efter samgåendet med Cybercom, som sker genom att Knowit förvärvar Cybercom.

"Nu gör vi det här samgåendet och jag tror att vi kommer att leverera på tillväxtmålet redan nästa år", säger Knowits vd Per Wallentin i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt strax efter att uppköpet av Cybercom offentliggjorts.

I samband med förvärvet kom Knowit med nya finansiella mål, däribland att visa en årlig tillväxttakt om cirka 15 procent över tid och en ebita-marginal som ska öka till 12 procent.

Per Wallentin vill dock inte uppge när det sammanslagna bolaget kan nå marginalmålet.

"Knowit lyckades redan innan leverera en marginal runt 10 procent och Cybercom låg över 10 procent. Tillsammans finns en potential att genom många små insatser förbättra marginalen ett steg till", säger Per Wallentin.

Affären väntas främst innebära nya affärsmöjligheter, men även årliga kostnadssynergier på cirka 45 miljoner kronor. Knowit har dock ingen uppskattning på hur stora intäktssynergierna kan bli.

"Det här är inget synergicase, utan vi skapar en plattform för fortsatt tillväxt och fortsatt utveckling av verksamheterna", säger han.

Knowits nya tillväxtmål ska ske genom fortsatt organisk tillväxt och förvärv.

"Vi tänker oss att det är en konsolidering i branschen och vår målsättning kommer att vara att driva den konsolideringen", säger Per Wallentin.

I målet om en årlig tillväxttakt på 15 procent, hur stor del kommer att utgöras av förvärv?

"Jag tror att det kommer att skilja år över år beroende på vad vi gör. Organisk tillväxt är självklart en prioritering för oss. Det är inte hållbart att växa genom förvärv utan att växa organisk, inte heller hållbart att växa organiskt utan att göra förvärv."

Vill ni ge er in på nya geografiska marknader?

"Jag tänker att vi är nordiska tillsammans och under överskådlig tid är vårt fokus på Norden tillsammans med Polen. Det finns mycket spännande möjligheter här som vi kommer att undersöka", säger Per Wallentin.

Kommer integrationsarbetet att tynga verksamheten framöver?

"Det är klart att integrationen av oss tillsammans kommer att ta ett litet tag, men jag tror inte att det kommer att ta två år. Vi är väldigt måna att göra det på ett bra sätt", säger han.

I onsdagens öppningshandel steg Knowit 11 procent till strax under 330 kronor.
Författare Direkt-SE