Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-05-05

KNOWIT: NYA MÅL ÅRLIG TILLVÄXTTAKT CA 15%, EBITA-MARGINAL 12%

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Styrelsen för Knowit har fastställt nya finansiella mål och antagit en ny utdelningspolicy.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolagets nya mål är att växa mer än marknaden och med målet om en årlig tillväxttakt om cirka 15 procent över tid. Tillväxten ska ske hållbart genom fortsatt organisk tillväxt och förvärv.

Ebita-resultatet ska över tid öka till 12 procent av omsättningen, enligt de nya målen.

Nettoskulden i förhållande till ebitda ska över tid inte överstiga 2 gånger.

Ambitionen är vidare att utdelningen ska uppgå till 40-60 procent av resultatet efter skatt. Utdelningen ska reflektera styrelsens uppfattning om den förväntade marknadsutvecklingen samt bolagets strategi för tillväxt, heter det i rapporten.

"Knowit är unikt positionerat för att driva och accelerera den digitala transformationen mot morgondagens hållbara affärsmodeller. Genom dagens affär tillsammans med Cybercom får vi en mycket stark position på den nordiska marknaden, och skapar förutsättningar för lönsam tillväxt och fortsatta selektiva förvärv", kommenterar Knowits ordförande Jon Risfelt de nya målen.
Författare Direkt-SE