Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-05-05

KNOWIT: SER ÅRLIGA KOSTNADSSYNERGIER CA 45 MLN KR CYBERCOM-KÖP

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Integrationen av Knowits och Cybercoms operativa verksamheter kommer främst att innebära nya affärsmöjligheter, men även årliga kostnadssynergier på cirka 45 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Den nya koncernen förväntas sammantaget skapa förutsättningar för en fortsatt tillväxt och god lönsamhetsutveckling", skriver Knowit.

Knowit uppskattar att förvärvet kommer att ge en positiv påverkan på vinst per aktie under 2022.

"Vi har under flera år sett en utveckling mot mer komplexa kundbehov som kräver kompetens i hela kedjan från produktutveckling till helt nya kundgränssnitt och processer. Här kommer Cybercom att komplettera det erbjudande vi har idag med mer tekniknära tjänster och ett hållbarhetserbjudande som verkligen ligger i framkant. Tillsammans får vi en tydligare och starkare marknadsposition inom områden med snabb utveckling - cybersäkerhet, molntjänster och digitala lösningar på samhällets hållbarhetsutmaningar", kommenterar Knowits vd Per Wallentin affären.

Knowit och Cybercom kompletterar varandra väl och blir genom samgåendet en attraktiv samarbetspartner med ett starkt "employer brand" och med en gemensam målbild att driva och accelerera den digitala transformationen mot morgondagens hållbara affärsmodeller, heter det i pressmeddelandet.

Knowit är redan i dag väl positionerat inom digital transformation med bred kompetens inom systemutveckling (Knowit Solutions), webb- och e-handel (Knowit Experience) samt strategikonsulting (Knowit Insight), heter det. Med Cybercoms specialkompetens inom connectivity, IoT, cloudbaserade lösningar, samt det växande området cyber- och samhällssäkerhet, stärks erbjudandet framförallt till kunder inom tech-, industri- och telekomsektorn.

Ett nytt affärsområde, Knowit Connectivity, bildas och Knowit växer från cirka 2.600 till cirka 3.800 medarbetare.

"Affären innebär förutom möjligheter att ta sig an större och mer komplexa uppdrag, även möjligheter till tillväxt genom access till nya marknader. Knowit har en stark position i Norge och Cybercom bidrar med en starkare position på den finska marknaden där verksamheten tillsammans med Knowit växer med cirka 250 medarbetare till totalt cirka 400 personer", skriver Knowit.

De båda organisationerna kommer att samlas under varumärket Knowit. I samband med affären kommer Annika Nordlander, i dag chef för Cybercom Sverige, att anta rollen som affärsområdeschef för det nybildade affärsområdet Knowit Connectivity.

Bo Strömqvist, i dag försäljningschef på Cybercom, kommer också att ingå i Knowits koncernledning med ansvar för strategiska kundrelationer, ett område som blir särskilt viktigt i samband med integrationen av Cybercom och Knowits tillväxtplaner.

Cybercoms vd Niklas Flyborg kommer att kvarstå som rådgivare till koncernledningen under en övergångsperiod.
Författare Direkt-SE