Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-07

Kommentar Addlife: Imponerande avslut

Detta är en betald analys på uppdrag av AddLife AB utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Addlife levererade ett fjärde kvartal med både förbättrad organisk tillväxt och markant stigande rörelsemarginal. Det flesta marknadsområden utvecklas bra och nu går även de nyförvärvade verksamheterna bättre än väntat. 

Addlife är en förvärvsintensiv koncern med fokus på medicinsk teknik inom sjukvård och laboratorier. Verksamheten har historiskt bedrivits inom Norden, men har från och med 2019 också en stark central- och östeuropeisk bas.

Stark tillväxt

Försäljningstillväxten för det fjärde kvartalet var 44 procent, en uppgång från 39 procent under det tredje. Tillväxten exklusive förvärv, den organiska tillväxten, blev 8 procent, mot 4 procent under det tredje kvartalet. Tillväxten är fortsatt stark framförallt inom hemvården, men även den nyförvärvade europeiska verksamheten fick ett lyft. 

Starkt i Norden

Även detta kvartal uppvisar den svenska marknaden en fortsatt god efterfrågan, särskilt inom sjukvården. Även Danmark har en bra utveckling inom sjukvården, men har också god efterfrågan från forskningskunder inom läkemedelsindustrin och akademin. Norge fortsätter också att utvecklas starkt, särskilt inom hemvården och diagnostik, medan sjukvården i Finland fortsätter att vara sämre än i övriga Norden. Här har dock skett en viss stabilisering under det fjärde kvartalet.  

Övriga Europa utvecklas över förväntan

Under det fjärde kvartalet gick verksamheterna i Central- och Östeuropa över förväntan och rapporterade en stark försäljning, särskilt i Österrike, Polen och Ungern. Det är bättre än tidigare då utvecklingen motsvarade bolagets förväntningar. Bolaget rapporterar att integrationsarbetet med övriga delar av koncernen nu börjar ge effekt. 

Egna produkter

Utvecklingen för de egna produkterna i framförallt USA, Kina och Benelux har utvecklats fortsatt positivt med en tillväxt som överstiger nivån på övriga marknader. Det är i linje med de senaste rapporterna.  

Ökad vinsttillväxt

Resultatet före skatt steg med 26 procent, mot 17 procent förra kvartalet. Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) steg till 7,4 procent, från 4,5 procent förra kvartalet och kring 5 fem procent under de två tidigare kvartalen. Säsongsmässigt är dock marginalen normalt något bättre i fjärde kvartalet. Jämför vi med för ett år sedan, innan de europeiska förvärven, låg rörelsemarginalen på 8,0 procent. Mot bakgrund av att den europeiska verksamheten har en lägre marginalen är skillnaden mot fjärde kvartalet för ett år sedan överraskande liten. Räknat som rullande värde för de senaste fyra kvartalen stabiliserades nu marginalen på 5,6 procent.

Förbättrad marginal i Labtech

Inom affärsområde Labtech ökade den organiska försäljningen med 4 procent, vilket var bättre än förra kvartalets 2 procent. Inklusive förvärv var uppgången 38 procent. Rörelseresultatet (EBITA) ökade i kvartalet med 33 procent, jämfört med 25 procent under det förra och rörelsemarginalen (EBITA-marginalen) blev 12,3 procent, mot 9,3 procent förra kvartalet. För ett år sedan, före de europeiska förvärven, var dock marginalen 12,8 procent. Verksamheten utvecklas positivt på i stort sett samtliga marknader. Flera av bolagen har genom intern effektivisering ökat sina maringaler.

Kraftig tillväxt i Medtech

Inom affärsområde Medtech steg den organiska försäljningen med hela 15 procent, mot 6 procent förra kvartalet. Inklusive förvärv var uppgången 53 procent. Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 26 procent, vilket var något lägre än förra kvartalets 31 procent. Rörelsemarginalen (EBITA) steg till 8,7 procent, mot förra kvartalets 7,3 procent, men var lägre än för ett år sedan på 10,5 procent. Även här dämpar de europeiska förvärven. Verksamheten utvecklas bra, särskilt inom sjukvården i Sverige och Danmark. Det under lång tid svaga läget i Finland stabiliserades samtidigt. I Österrike lyfte verksamheten tack vare två större IT-projekt. I de nyförvärvade verksamheterna i Wellspect pågår omregistrering av produkterna, varvid Addlife blir produktägare. Det drar extra kostnader.  

Motiverat värde

Vi har ett motiverat värde på Addlife på 250 kronor per aktie. Efter en mycket stark kursutveckling sedan botten mot slutet av oktober förra året på 220 kronor, ligger nu kursen på ungefär 300 kronor. Vi återkommer med en fördjupad analys då vi även utvärderar vår riktkurs. 

wysiwyg_image

Kraftigt kurslyft sedan oktober förra året

Författare Peter Malmqvist

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.