Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-04-20

Kommentar AlzeCure: Positiva studieresultat inom smärtprojekt

Detta är en betald analys på uppdrag av AlzeCure Pharma utförd av Analysguiden

I vår senaste analys på AlzeCure Pharma belyste vi speciellt de möjligheter bolaget har inom smärtprojekt baserade på bolagets projektplattform Painless. AlzeCure Pharma har nu tidigare än väntat erhållit positiva resultat från den kliniska fas 1b-studien med ACD440 mot neuropatisk smärta. Resultaten från den kliniska studien visar att VR1-antagonisten ACD440 hade en smärtstillande effekt hos människa som var tydligt signifikant jämfört med placebo. Vidare tolererades ACD440 väl som en topikal gel på huden, vilket tyder på att den är lämplig att vidareutveckla som en lokal behandling mot neuropatiska smärttillstånd. Förberedelser pågår nu för att inleda en fas 2-studie med ACD440. Projektet har sitt ursprung från AstraZeneca och står på en stark vetenskaplig grund. Verkningsmekanismen är via VR1-receptorer som har en nyckelroll inom smärtsignalering och ACD440 har i prekliniska studier visat god effekt.

Prevalensen för neuropatisk smärta, även kallad kronisk smärta, beräknas till ca 25 miljoner människor i USA, Europa och Japan. Den globala marknaden för neuropatisk smärta väntas växa från ca USD 5 miljarder 2015 till över USD 7 miljarder 2024. Då cirka 50 procent av patienterna inte svarar på befintlig behandling finns det ett stort medicinskt behov för AlzeCures tänkta behandling. Vi anser att ACD440 kan skapa ett tydligt mervärde då läkemedlet appliceras lokalt, medan de mest sålda befintliga alternativen ofta tas oralt, och där starka opiater idag dominerar marknaden. I vår värderingsmodell prognosticerar vi en toppförsäljning för ACD440 på USD 400 miljoner vid framgångsrik lansering.

AlzeCure Pharma är ett bioteknikbolag med sex läkemedelskandidater i tidigt skede av sin utveckling. Av dessa utvecklas fyra mot Alzheimers och två mot smärta. Bolaget är relativt unikt med en så bred pipeline av läkemedelskandidater, vilket sprider risken. Vi bedömer att samtliga av bolagets tre utvecklingsplattformar kan generera läkemedelskandidater som kan attrahera resursstarka samarbetspartners. I dagsläget anser vi att ACD856 mot Alzheimers, ACD440 mot neuropatisk smärta, samt Alzstatin-plattformen mot Alzheimers har störst sannolikhet att nå marknad. Vi ser det som mest troligt att partnersamarbeten ingås först efter genomförda fas 1-studier, både vad gäller ACD856 mot Alzheimers och ACD440 mot neuropatisk smärta.

Vår senaste analys på bolaget med riktkurs 19,50 kr som publicerades den 10:e mars finns tillgänglig på följande länk:

https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-alzecure-smartprojekt-en-dold-diamant

Författare Analysguiden