Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-12

Kommentar Angler Gaming: All time High

Detta är en betald analys på uppdrag av Angler Gaming utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Angler Gaming presenterar ett oerhört starkt första kvartal 2020. Bolagets resultat och omsättning är det högsta man redovisat. 

Intäkterna ökar kraftigt

Bolagets intäkter ökade med 54,7% under det Q1 2020 till ca 9,8(6,3) meur. Tillväxten är i linje med våra högt ställda prognoser. Tillväxten drivs bland annat av bolagets expansion i Sverige genom PremierGaming, något vi berörde i vår prognossättning för helåret 2020. 

Rörelseresultat ännu kraftigare

Bolagets rörelseresultat(ebit) förbättrades med 135,6% till 2,9(1,2) meur för Q1 2020. Det resulterar i att rörelsemarginalen klättrar från 19,3% till höga 29,4%, klart högre än våra prognoser om cirka 25,5% för helåret 2020. Den förbättrade rörelsemarginalen förklarar främst genom en förbättrad produktmix och lägre kostnader kostnader, bland annat inom marknadsföring. 

Andra kvartalet startar stark

Angler Gaming redovisar en fortsatt stark trend in i Q2 2020, bolagets intäkter växer i april med cirka 9% Q-Q, vilket indikerar på en stark tillväxt Y-Y mot 2019. 

Slutsats

Sammanfattningsvis bedömer vi att våra högt ställda förväntingar på Angler Gamings tillväxt infriades. Bolagets lönsamhet är däremot högre än vad vi hade förväntat oss. Samtidigt ser Covid-19 ut att ha begränsad effekt på bolagets kärnverksamhet. Vi kommer att se över våra prognoser, analysera bolagets förutsättningar och bedöma om vårat motiverade värde kommer behövas korrigeras. 

Läs vår Initieringsanalys av bolaget här: "Tillväxtraket med låg värdering"

Författare Jonatan Andersson