Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-12

Kommentar Angler Gaming: "Krossar förväntningarna"

wysiwyg_image

Tillväxten tilltar

För det andra kvartalet 2020 växer Angler Gamings omsättning med 73% jämfört mot Q2 2019. Nettomsättning uppgick 11,5 meur (6,7). Tillväxten kan hänföras till starka prestationer över bolagets samtliga marknader, vi noterar en fortsatt hög sekventiell tillväxt för Preimergaming, som till stor del består av bolagets verksamhet i nordeuropa. Intäktsandelen från premiergaming uppgick under kvartalet till 19% av koncernens totala nettoomsättning. 

Lönsamheten accelererar 

Rörelseresultatet under kvartalet förbättrades till 3,7 meur (1,3), vilket motsvarar en ökning med drygt 180% mot föregående år. Rörelsemarginalen summeras till 32% upp från drygt 20% under Q2 2019. Det vore en underdrift att inte imponeras utav bolagets förmåga att generera sådan hög tillväxt under kraftigt förbättrad lönsamhet. Vi har för helåret uppskattat att bolagets rörelsemarginal kommer landa på omkring 25%, när vi nu summerar första halvåret ser vi goda skäl att justera upp våra prognoser för bolagets lönsamhet. 

Prognoser och värdering under bearbetning

De senaste kvartalen har Angler Gaming redovisat en klart imponerande resa vad gäller tillväxt och lönsamhet. I en snabb korrigering i vår modellering ser vi goda förutsättningar till en förhöjd riktkurs för bolagets aktie. Vi kommer inom kort återkomma med en analysuppdatering med korrigerade prognoser och värderingsintervall. 

Författare Analysguiden