Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-03-31

Kommentar Candles Scandinavia: Candles får stororder

Detta är en betald analys på uppdrag av Candles Scandinavia utförd av Analysguiden

Candles kommunicerade förra veckan att bolaget har erhållit en rekordorder värd 145 Mkr (för kalenderåret 2022) från sin redan idag största kund, Rituals. Under kalenderåret 2021 uppgick försäljningen mot Rituals till 35–40 Mkr. Omsättningen för hela Candles uppgick till 111 Mkr under räkenskapsåret 2020/21.

Den för bolaget betydelsefulla ordern visar att marknaden för Candles doftljus, producerade av vegetabiliskt vax, växer snabbt och att Candles är väl positionerade att möta en hög efterfrågan hos kund. Bolaget har verksamhet dels inom Private Label som bär kundens namn, men har också distributionsrättigheter inom olika externa varumärken (Brands). Den aktuella orden från Rituals ligger inom affärssegmentet Private Label.

Ökning av tillverkningskapaciteten
För att möta marknaden pågår för närvarande en upprampning av kapaciteten. Genom kompletterande investeringar under 2022 ökar kapaciteten i bolagets befintliga anläggning. Under 2023 kommer en helt ny fabrik att tas i drift strax utanför Örebro som väsentligt kommer att öka produktionskapaciteten. Finansieringen är säkrad efter fjolårets externa kapitalanskaffning.

En ökad kapacitet möjliggör för Candles att ta fortsätta att ta större order, utöver den aktuella ordern från Rituals. Sammantaget med övriga kunder är orderboken fylld för de kommande 12 månaderna. Med det sagt fortsätter ett aktivt säljarbete mot befintliga och potentiella kunder för perioden och för framtiden. Vid en fortsatt tillväxt i orderingången har Candles möjlighet att gå från aktuell 2-skiftsproduktion till att åter, temporärt, gå upp till 3-skift, på samma sätt som bolaget gjorde under perioden december till helt nyligen.

Uppjusterade prognoser
Mot bakgrund av den betydande ordern har vi väsentligt justerat upp våra prognoser för 22/23 och 23/24 för såväl omsättning som resultat. Våra tidigare estimat visade på en försäljningsökning om drygt 30% för respektive år. Nu räknar vi med att omsättningen ökar med drygt 50% under 22/23. För 23/24 ligger vi kvar med en tillväxt om drygt 30% men från en väsentlig högre bas än tidigare. Vi räknar också med att EBITDA kommer att vara positivt redan från 22/23, där vi tidigare prognosticerade en mindre förlust. För 23/24 prognosticerar vi en EBITDA-marginal om drygt 7%.

Författare Analysguiden