Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-18

Kommentar CLS: Nya samarbeten ger potential

Detta är en betald analys på uppdrag av Clinical Laserthermia Systems utförd av analysföretaget Carlsquare (före detta Jarl Securities) på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Under gårdagen lät CLS meddela att ett strategiskt samarbete inletts med MedTech-bolaget MRI Interventions Inc, liksom att bolaget undertecknat ett avtal med franska Image Guided Therapy, avseende gemensam produktutveckling.

Clinical Laserthermia Systems är ett forskningsbaserat produktbolag inom medicinteknik, som utvecklar och marknadsför immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi (imILTCLS). Det är en poliklinisk värmeinducerad cancerimmunoterapi för varsam och effektiv behandling av de flesta typer av solida cancertumörer.

Breddar marknaden

CLS har inlett ett strategiskt samarbete med MedTechbolaget MRI Interventions Inc, som grundades 1998 och har sedan dess utvecklat och kommersialiserat ClearPoint® system, en plattform, som guidar kirurgen i utförandet av minimalinvasiva ingrepp på hjärnan i realtid. MRI liksom CLS breddar nu marknaden genom att i samarbetet utveckla och kommersialisera en produkt som kombinerar CLS produkter för behandling med laserablation, med MRI:s navigationsplattform.

Lansering 2020

Lansering av produkten planeras till år 2020. En del utvecklingsarbete kvarstår således. En pusselbit som måste falla på plats är integrationen av en MR-baserad mjukvara som kan ge kirurgen tillförlitlig information i realtid, vilket skall säkerställa optimal behandlingstemperatur under hela behandlingsproceduren.

Samarbete

För att utveckla denna mjukvara har CLS ingått samarbete med Image Guided Therapy. Målet är att mjukvaran skall fungera med magnetröntgensystem (MR) från marknadens ledande leverantörer. Detta öppnar upp för ytterligare en potentiell intäktskälla.

Helhetsprodukt

Genom dessa båda samarbeten utvecklar alltså CLS en helhetsprodukt, som gör att bolagets produkter enkelt kan användas tillsammans med vanligt förekommande MR-maskiner. Dessa är fokuserade på minimalinvasiv, MR-ledd laserablation, inom neurokirurgi. Den nya produkten skapar goda förutsättningar för bolaget och partners att ta ett fast grepp om denna stora och svårpenetrerade marknad. Med en mjukvara som en separat del av produkterbjudandet, kan återkommande intäkter genereras till höga marginaler. Med båda dessa samarbeten bedömer vi att den långsiktiga potentialen i CLS har ökat.

Intäktslyft

Samarbetet med MRI ger även möjligheter till ett omgående lyft i bolagets intäkter. Detta då CLS gett MRI exklusiva rättigheter att agera distributör i Nordamerika av bolagets samtliga produkter för användning inom interventionell MR, undantaget produkter för rygg och hjärna. MRI har i dag en säljstyrka på cirka 20 personer med goda ingångar på de större sjukhusen och klinikerna.

Kurslyft

CLS liksom MRI (börskod MRIC)är listade bolag. De båda aktierna har sedan årsskiftet gått sämre än sektorkollegor, företrädda av Thomson Reuters globala index för avancerad medicinteknisk utrustning och teknik. Se graf nedan. Både CLS och MRI:s aktie lyfte dock på gårdagens nyheter. Vår bedömning är att både den långsiktiga och den kortsiktiga potentialen i dessa samarbeten, motiverar en fortsatt uppgång i CLS-aktien. 

wysiwyg_image

Läs vår senaste analys på CLS.

Författare Markus Augustsson